Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Metsäkoneenkuljettaja | Harvesterinkuljettaja | Kuormakoneenkuljettaja

Valtimolla on tarjottu sukupolvien ajan korkeatasoista metsäopetusta nykyaikaisella kalustolla. Työllistymisaste on Valtimolta valmistuvien osalta korkea. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma opintopolkunsa hänen osaamisensa ja tietotaitojensa mukaisesti. Jokaisen opiskelijan saattaminen työelämään on kunnia-asiamme.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

11.01.2024 - 18.06.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.08.2024

Opintojen kesto:

2 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Oppilaitoksessa maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00.
Opetus maastossa on vuorotyöskentelyä kello 7.00-14.00 tai kello 12.30-19.30.

Koulutuksen sisältö

Riveria tarjoaa juuri räätälöityä opetusta. Osaava opetushenkilökunta ja nykyaikainen, moderni konekalusto takaavat tulevaisuuden huippuosaajien koulutuksen. Koulutus antaa valmiudet toimia tärkeänä osana puuraaka-aineen matkaa kannolta tehtaalle luontoarvot ja hyvä metsänhoito huomioiden.

Metsäkoneenkuljettajana huolehdit metsäteollisuutemme tarvitseman raaka-aineen saatavuudesta. Koulutuksen suorittaneena pääset oman elämäsu ajouralle!

Opiskelu on selkeästi jaksotettu.
Aloitat opinnot metsäalan perusteilla, jonka jälkeen suuntaudut joko harvesterin- tai kuormatraktorin kuljettajaksi.

Opintojen aikana opit käyttämään metsäkonetta ja pitämään sen toimintakunnossa.
Metsäkoneen käyttö tulee tutuksi ensin simulaattoreilla ja koulun harjoituskentällä, jonka jälkeen sinulla on riittävät valmiudet siirtyä metsätyömaalle.
Koneen kunnossapitoa ja itse metsässä työskentelyä harjoittelet aluksi koulun harjoitustyömailla ja taitojen karttuessa siirryt työssäoppimisjaksolle yrityksiin.

Työelämässä oppimisen jaksot suoritat hankkimallasi työpaikalla. Avustamme tarvittaessa harjoittelupaikan löytämisessä.

Valinnaisena opintona voit suorittaa C-ajo-oikeuden ja kuljettajatason ammattipätevyyden, joka oikeuttaa metsäkoneiden siirtokuljetuksiin.

Työelämän vaatimat korttikoulutukset sisältyvät opintoihin.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, turvavarusteista, viranomaismaksuista ja C-ajo-oikeuteen liittyvistä maksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai vastaavat tiedot.
Sinulla on vähintään B-luokan ajo-oikeus suoritettuna.

Viihdyt metsässä ja luonnossa. Kykenet oma-aloitteiseen työhön, jossa voi välillä vähän likaantua.
Voit hakeutua opintoihin, vaikka sinulle ei olisi aikaisempaa kokemusta konetyöstä.

Nykyaikaisilla metsäkoneilla työskentely on parhaimmillaan toimistotyötä huikeilla maisemilla varustetussa tietoteknisessä konttorissa. Työssä voit haastaa itsesijoka päivä ja samalla näkeä konkreettisen työsi jäljen.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.2 sujuvaa peruskielitaitoa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Työskentely alalla edellyttää suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään 28.5.2024 ja 28.6. oppilaitoksessa.

Saat haastattelukutsun sähköpostitse. Vain verkkotestin tehneet voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelun yhteydessä järjestetään motoriikkatestaus.
Opiskelijat valitaan näiden tulosten perusteella.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Metsäkoneenkuljettajana työllistyt yleensä metsäkoneyrityksiin tai itsenäiseksi yrittäjäksi. Työllistyminen myös muihin metsäalan työtehtäviin esimerkiksi raivaussaha- ja istutustöihin on mahdollista.

Tulosta