Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Metsäkoneasentaja

Isojen koneiden tekniikka haltuun! Metsäkoneasentaja on laaja-alainen tekniikan osaaja ja palvelee asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Alalla on hyvät työllistymisnäkymät.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8.00-15.00.

Koulutuksen sisältö

Metsäkoneasentajan koulutuksella saavutetaan monipuolinen osaaminen metsäkoneiden tekniikasta ja rakenteesta. Opiskeluun kuuluu teoriaa ja käytännön opetusta sekä paljon työssäoppimista metsäkonekorjaamoilla. Opiskelu vaati sitoutumista, kädentaitoja ja itseohjautuvuutta.

Metsäkoneasentajan työtehtävistä suoriutuminen vaatii luovaa ongelmanratkaisutaitoa, paineensietokykyä, työyhteisöosaamista sekä asiakaspalveluhenkisyyttä.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- määrä-aikaishuollot
- monipuoliset korjaustyöt
- vianetsintä
- korjaushitsaus
- asiakaspalvelu.

Valinnaisena opintona on mahdollisuus suorittaa C –ajo-oikeus sekä kuljetusalan perustason ammattipätevyys.

Työelämän vaatimat lupakortit sekä koulutukset kasvisuojeluaineiden käyttöön ja ilmastointilaitteiden huoltoon sisältyvät opintoihin.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu metsäkoneiden tekniikasta kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen alkaessa on oltava voimassa oleva B-luokan ajo-oikeus. Ei koske oppivelvollisia.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on viisi osaa:
1) esitietolomake, 2) haastattelu, 3) matematiikka, 4) hahmottaminen ja tarkkaavaisuus sekä 5) motoriikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1 pistettä –esitietolomake
2 pistettä – haastattelu
3 pistettä – hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
2 pistettä – motoriikka
2 pistettä – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.
Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, ei voi tulla valituksi.
Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Kutsu lähetetään sähköpostitse.
Jos hakijan sähköpostiosoite muuttuu hakuaikana, ilmoitus hakuneuvonta@riveria.fi.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Työskentely alalla edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, turvavarusteista, viranomaismaksuista ja C-ajo-oikeuteen liittyvistä maksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Metsäkoneasentajalle työpaikkoja tarjoavat metsäkonekorjaamot, metsäkonevalmistajat sekä raskaskonekorjaamot.

Tulosta