Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Metsäkoneasentaja | Metsäkoneenkuljettaja | Puutavara-autonkuljettaja

Osaajaksi metsäalalle! Metsäkoneasentaja on laaja-alainen tekniikan osaaja ja palvelee osaamisellaan asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Tärkeitä asioita työssä ovat ongelmanratkaisu, tekeminen ja asiakaspalvelu.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Isojen koneiden tekniikka haltuun!
Metsäkoneasentaja on tekniikan osaaja ja palvelee asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Alalla on hyvät työllistymisnäkymät.

Luontoa kunnioittaen ja metsiä hoitaen!
Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsässä isojen koneiden kanssa. Hän on tärkeä osa, kun puuraaka-aine matkaa kannolta tehtaalle. Hän huomioi luontoarvot ja hyvän metsänhoidon.

Hyvä ajotaito ja kalustonhallinta!
Puutavara-autonkuljettaja lastaa, purkaa ja kuljettaa puutavaraa puutavara-ajoneuvoyhdistelmällä metsästä ja välivarastoista käyttöpaikalle vaihtelevissa olosuhteissa. Hän osaa ennakoivan ja taloudellisen ajotavan.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Työskentely alalla edellyttää suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe järjestetään 7.5.2024 klo 10 - 15
Paikka: Riveria Valtimon kampus, Metsurintie 2A, 75700 Valtimo


Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa on viisi osaa:
1) esitietolomake 2) haastattelu 3) matematiikka 4) hahmottaminen ja tarkkaavaisuus sekä 5) motoriikka.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
1 pistettä – esitietolomake
2 pistettä – haastattelu
3 pistettä – hahmottaminen ja tarkkaavaisuus
2 pistettä – motoriikka
2 pistettä – matematiikka. Laskinta ei saa käyttää.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10 pistettä.

Kokeseen voi osallistua joko Joensuussa tai Valtimolla.
Koe suoritetaan paikan päällä oppilaitoksessa.

Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

Jos hakijan sähköpostiosoite muuttuu hakuaikana,tieto on päivitettävä opintopolku.fi -palveluun.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Metsäkoneasentaja työskentelee metsäkonekorjaamoissa, metsäkonevalmistajilla sekä erilaisissa raskaskonekorjaamoissa

Metsäkoneenkuljettajan työpaikkoja on metsäkoneyrityksissä tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. Työllistyminen on mahdollista myös muihin metsäalan työtehtäviin, kuten raivaussaha- ja istutustöihin.

Puutavara-autonkuljettaja työskentelee metsäteollisuuden kuljetustehtävissä. Koulutus antaa valmiuksia työskennellä myös muissa kuljetusalan työtehtävissä.

Tulosta