Metsäalan perustutkinto | Metsäala

Metsäkoneasentaja | Metsäkoneenkuljettaja

Osaajaksi metsäalalle! Metsäkoneasentaja on laaja-alainen tekniikan osaaja ja palvelee osaamisellaan asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Tärkeitä asioita työssä ovat ongelmanratkaisu, tekeminen ja asiakaspalvelu.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Isojen koneiden tekniikka haltuun!
Metsäkoneasentaja on tekniikan osaaja ja palvelee asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Alalla on hyvät työllistymisnäkymät.

Luontoa kunnioittaen ja metsiä hoitaen!
Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsässä isojen koneiden kanssa. Hän on tärkeä osa, kun puuraaka-aine matkaa kannolta tehtaalle. Hän huomioi luontoarvot ja hyvän metsänhoidon.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Työskentely alalla edellyttää suhteellisen hyvää yleiskuntoa.

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Metsäkoneasentaja työskentelee metsäkonekorjaamoissa, metsäkonevalmistajilla sekä erilaisissa raskaskonekorjaamoissa

Metsäkoneenkuljettajan työpaikkoja on metsäkoneyrityksissä tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä. Työllistyminen on mahdollista myös muihin metsäalan työtehtäviin, kuten raivaussaha- ja istutustöihin.

Tulosta