Metsäalan erikoisammattitutkinto | Metsäala

Metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuu

Metsäalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on nykyaikaisen metsä- ja luonto-osaamisen ammattilainen. Työ voi olla esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 -1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Noin1-2 päivää kuukaudessa. Lähipäivät voivat olla myös ohjauskäyntejä opiskelijan työpaikalla tai ohjausta etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan erityisosaajan työ voi olla koneellisen puunkorjuun esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä. Ammattiosaamiseen voi liittyä myös työprosessien tai metsäalan hankkeiden suunnittelua, toteuttamista, työn toteutuksen johtamista sekä työjäljen laadun arvioimista.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu esimerkiksi työssä oleville metsäkoneenkuljettajille tai suorittavasta työstä työnjohtotehtäviin suuntaaville.
Hakija on kiinnostunut kehittämään omaa työtään.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 toimivaa itsenäistä kielitaitoa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Koulutukseen hakevan pitää pystyä työskentelemään koneellisen puunkorjuun tehtävissä. 

Koulutus on oppisopimuskoulutusta valinnan aikataulu hakijan ja työnantajan toiveiden mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Työpaikkoja ovat metsäkoneyritykset, ammatilliset oppilaitokset, korjuuyritykset, metsäpalveluyritykset ja konsulttiyritykset.

Tulosta