Metsäalan erikoisammattitutkinto | Metsäala

Metsäalan erikoisammattitutkinto, puunkorjuu

Metsäalan erikoisammattitutkinnon suorittanut on nykyaikaisen metsä- ja luonto-osaamisen ammattilainen. Työ voi olla esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 -1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Noin1-2 päivää kuukaudessa. Lähipäivät voivat olla myös ohjauskäyntejä opiskelijan työpaikalla tai ohjausta etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

Metsäalan erityisosaajan työ voi olla koneellisen puunkorjuun esimiestyötä, työnopastusta, tuotteiden ja palvelujen suunnittelua, tuottamista sekä kehittämistä. Ammattiosaamiseen voi liittyä myös työprosessien tai metsäalan hankkeiden suunnittelua, toteuttamista, työn toteutuksen johtamista sekä työjäljen laadun arvioimista.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on suunnattu esimerkiksi työssä oleville metsäkoneenkuljettajille tai suorittavasta työstä työnjohtotehtäviin suuntaaville.
Hakija on kiinnostunut kehittämään omaa työtään.

Opiskelijavalinta

Koulutus on oppisopimuskoulutusta valinnan aikataulu hakijan ja työnantajan toiveiden mukaisesti.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Koulutukseen hakevan pitää pystyä työskentelemään koneellisen puunkorjuun tehtävissä. 

Opetus on maksutonta.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Työpaikkoja ovat metsäkoneyritykset, ammatilliset oppilaitokset, korjuuyritykset, metsäpalveluyritykset ja konsulttiyritykset.

Tulosta