Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan ammattitutkinto | Metsäala

Metsäalan ammattitutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja voi työskennellä ajokoneen tai harvesterinkuljettajana, kaivinkoneenkuljettajana tai puutavara-autonkuljettajana. Alalla on hyvät työllistymisnäkymät.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 -1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Noin yksi päivä kuukaudessa. Lähipäivät voivat olla myös ohjauskäyntejä opiskelijan työpaikalla tai ohjausta etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

Metsäkoneenkuljettaja työskentelee pääsääntöisesti joko harvesterin-, kuormatraktorin- tai metsänparannuskoneenkuljettajana (kaivinkone).

Koulutuksen aikana varmistetaan kuljettajan osaaminen energiatehokkaan puunkorjuun työmallien hallinnasta ja kyvystä analysoida omaa työskentelyä metsäkoneista löytyvien mittareiden avulla. Lisäksi varmistetaan talousmetsien käsittelyn osaaminen.

Koulutuksessa on myös mahdollista päivittää kuljettajan työssä tarvitsemat korttikoulutukset ajanmukaisiksi.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä  ammattipätevyyden jatkokoulutukseen liittyvistä viranomaismaksuista ja oppimateriaalista.

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu työssä oleville metsäkoneenkuljettajille, joilla on riittävästi työkokemusta joko kuormatraktorilta, harvesterilta tai maanparannuskoneelta.
Hakijalla on kiinnostunut kehittämään omaa työtään tai vaihtamassa työlajia esim. ajokoneelta harvesterille.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 toimivaa itsenäistä kielitaitoa. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Koulutus on oppisopimuskoulutusta valinnan aikataulu hakijan ja työnantajan toiveiden mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Hakkuukoneenkuljettajana toimit koneellisen puunkorjuun tehtävissä.
Kuormatraktorin kuljettajana toimit käsitellyn metsän lähikuljetustehtävissä.
Metsänparannuskoneen kuljettajana toimit koneellisissa metsänparannustehtävissä, ojitusten sekä metsäautoteiden rakennus- ja kunnostustehtävissä.

Tulosta