Maatalousalan ammattitutkinto | Maatalousala

Mehiläistarhaaja

Mehiläistarhauksen ammattilaiseksi! Mehiläistarhaaja on mehiläisalan asiantuntija, joka tuottaa ja myy mehiläisalan tuotteita ja palveluja.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetus pääsääntöisesti teams yhteydellä.
Käytännön lähiopetuspäiviä on opiskelijoiden ja lähialueen mehiläistarhaajien pesillä.

Koulutuksen sisältö

Mehiläistarhaaja toimii mehiläisalan asiantuntijana, joka tuottaa ja myy mehiläisalan tuotteita ja palveluja. Hän hallitsee mehiläisten hoidon, mehiläispesän tuotteiden käsittelyn ja yrittäjyysopintoja valitessaan myös toimialan yrittämiseen liittyviä asioita.
Mehiläistarhaaja osaa hoitaa mehiläisiä siten, että pesät pysyvät terveinä ja tuottavina vuodesta toiseen. Lisäksi hän osaa valita tuotantoon sopivat tarhapaikat mehiläisten ravintokasvien ja muiden tarpeiden perusteella.

Mehiläistarhaaja tuntee mehiläispesän tuotteiden ominaisuudet pystyäkseen säilyttämään tuottamiensa elintarvikkeiden korkean laadun. Sadon korjuun ja tuotteiden käsittelyssä käytetään toimialalle kehitettyjä koneita ja laitteita.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- mehiläisten tarhaus
- hunajan ja vahan käsitteleminen.

Valinnaisia opintoja ovat
- maaseudun palvelutuotanto
- maatalousalan työtehtävissä toimiminen
- maatalousalan yrittäjänä toimiminen
- tuotteistaminen maatalousalalla

Koulutus toteutetaan työelämäpainotteisena monimuoto-opiskeluna, joten hakijalla täytyy olla mahdollisuus työskennellä mehiläistarhaajana omilla tai työnantajan pesillä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, jotka haluavat vahvistaa omaa ammattitaitoaan mehiläistarhauksen parissa.
Toivomme hakijalta vähintään mehiläistarhauksen perusteiden tuntemusta, esimerkiksi kansanopistossa suoritettua mehiläistarhauksen peruskurssia tai muutaman vuoden työkokemusta mehiläistarhauksesta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään 9. -10.10.2023.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Mehiläistarhaus on fyysisesti raskasta työtä. Allergioilla voi olla vaikutusta mehiläistarhauksessa työskentelyyn.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opiskelumaksu 100€. Lisäksi kustannuksia voi tulla työvälineiden ja asujen hankkimisesta, opintomatkoista ja matkoista lähialueen tarhaajien pesillä toteutettaviin käytännön opetuspäiviin.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mehiläistarhaaja voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä mehiläisalalla.

Tulosta