Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Mediapalvelujen toteuttaja yhteishaku

Monipuolinen media-ala tarjoaa erilaisia ja vaihtelevia työympäristöjä ja -tehtäviä. Yhteistä alalle on digitaalisuus ja erilaisten sovellusten käyttö, sähköiset julkaisukanavat ja työskentely tiimeissä tai osana tuotantoryhmää.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa voi suuntautua mediatuotantoon, 3D- ja tehostetuotantoon tai äänituotantoon ja esitystekniikkaan (pelituotantoon ei voi hakea yhteishaussa). Polkuvalinta tehdään ensimmäisen vuoden opintojen aikana. Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteisiä, tutkinnon ja osaamisalan pakollisia media-alan opintoja.

Mediapalvelujen toteuttaja toimii monipuolisissa media-alan työtehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa
- käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmistoja ja työskentelee usein osana toteutustiimiä
- toteuttaa videoita ja valokuvia esimerkiksi markkinointitarkoituksiin
- hyödyntää ns. real time enginejä (pelimoottorit) ja tekoälyä animaatioiden, pelien ja videoiden toteutuksessa
- tekee äänityksiä studiossa tai muissa ympäristöissä
- käyttää esitystekniikan valo- tai äänijärjestelmiä tapahtumissa.

Eri opintopolkuja on mahdollista myös yhdistellä. Täydentäviä opintoja voi lisäksi valita kuvallisen ilmaisun osaamisalalta, esimerkiksi graafisesta suunnittelusta tai verkkojulkaisuista. Opinnoissa voi suuntautua myös yrittäjyyteen ja käynnistää omaa yritystoimintaa opintojen aikana.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- alan laitteet ja erilaiset tietokone-ohjelmistot
- viestintä ja ilmaisu
- julkaisukanavat
- tiimityötaidot
- alan yrittäjyys, säädökset ja sopimukset

Koulutuksessa toteutetaan paljon työelämälähtöisiä asiakas- ja tilaustöitä, usein yhteistyössä eri alojen ja opintopolkujen kanssa. Opiskelu on projektipainotteista ja käytännönläheistä. Koulutus toteutetaan pääosin lähiopintoina. Tutkinnon yhteiset aineet on mahdollista toteuttaa täysin verkkoympäristössä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Media-ala soveltuu luovalle, tekniikasta pitävälle henkilölle, joka pystyy työskentelemään myös ajoittaisen paineen alla. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti, osana tiimiä. Työ voi olla hyvin vaihtelevaa ja jotkut työtehtävät ajoittuvat myös iltoihin ja viikonloppuihin. Oman osaamisen esille tuominen ja markkinointi on tärkeää työllistymisen kannalta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mediapalvelujen toteuttajalle työpaikkoja tarjoavat mainos- ja mediatoimistot, suunnittelutoimistot, peli- ja elokuvatuotantoyhtiöt sekä äänistudiot. Yritykset ja organisaatiot työllistävät media-alan osaajia markkinointi- ja viestintätehtäviin. Alalle työllistytään usein oman yritystoiminnan kautta.

Valokuvauksen opiskelija ottaa kuvaa metsässä.
Teatteri- ja tapahtumatekniikan opiskelija valmistelevat Bond-esitystä.
Opiskelija säätää ääniä äänistudiossa.
Media-alan opiskelija katsoo kameraan hymyillen. Taustalla on piuhoja.
Tulosta