Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Mediapalvelujen toteuttaja

Monipuolinen media-ala tarjoaa erilaisia ja vaihtelevia työympäristöjä ja -tehtäviä. Yhteistä alalle on digitaalisuus ja erilaisten sovellusten käyttö, sähköiset julkaisukanavat ja työskentely tiimeissä tai osana tuotantoryhmää.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.08.2024

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 9 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa voi suuntautua mediatuotantoon, 3D- ja tehostetuotantoon tai äänituotantoon ja esitystekniikkaan (pelituotantoon ei voi hakea yhteishaussa). Polkuvalinta tehdään ensimmäisen vuoden opintojen aikana. Ensimmäinen opintovuosi on kaikille yhteisiä, tutkinnon ja osaamisalan pakollisia media-alan opintoja.

Mediapalvelujen toteuttaja toimii monipuolisissa media-alan työtehtävissä ja -ympäristöissä. Hän osaa
- käyttää erilaisia laitteita ja ohjelmistoja ja työskentelee usein osana toteutustiimiä
- toteuttaa videoita ja valokuvia esimerkiksi markkinointitarkoituksiin
- hyödyntää ns. real time enginejä (pelimoottorit) ja tekoälyä animaatioiden, pelien ja videoiden toteutuksessa
- tekee äänityksiä studiossa tai muissa ympäristöissä
- käyttää esitystekniikan valo- tai äänijärjestelmiä tapahtumissa.

Eri opintopolkuja on mahdollista myös yhdistellä. Täydentäviä opintoja voi lisäksi valita kuvallisen ilmaisun osaamisalalta, esimerkiksi graafisesta suunnittelusta tai verkkojulkaisuista. Opinnoissa voi suuntautua myös yrittäjyyteen ja käynnistää omaa yritystoimintaa opintojen aikana.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- alan laitteet ja erilaiset tietokone-ohjelmistot
- viestintä ja ilmaisu
- julkaisukanavat
- tiimityötaidot
- alan yrittäjyys, säädökset ja sopimukset

Koulutuksessa toteutetaan paljon työelämälähtöisiä asiakas- ja tilaustöitä, usein yhteistyössä eri alojen ja opintopolkujen kanssa. Opiskelu on projektipainotteista ja käytännönläheistä. Koulutus toteutetaan pääosin lähiopintoina. Tutkinnon yhteiset aineet on mahdollista toteuttaa täysin verkkoympäristössä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Media-ala soveltuu luovalle, tekniikasta pitävälle henkilölle, joka pystyy työskentelemään myös ajoittaisen paineen alla. Hän työskentelee asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti, osana tiimiä. Työ voi olla hyvin vaihtelevaa ja jotkut työtehtävät ajoittuvat myös iltoihin ja viikonloppuihin. Oman osaamisen esille tuominen ja markkinointi on tärkeää työllistymisen kannalta.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelut järjestetään 16.-17.5.2024.
Paikka: Riveria Outokummun koulutusyksikkö, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu


Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Kokoa portfolio kiinnostuksesi kohteesta/kohteista tai harrastuksistasi. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voit tuoda mukanasi teoksia tai tuotteita, jotka olet itse tehnyt. Niiden avulla voit esitellä harrastuneisuuttasi sekä perustaitojasi.

Portfolion esitysmuodon ja -tekniikan voit päättää itse. Visuaalisuus on portfoliossa tärkeää, joten lisää siihen esim. kuvia, videoita tai musiikkia. Voit lisätä myös muita suunnittelemiasi teoksia, jos sinulla sellaisia on. Portfolion sisällön on hyvä kuvastaa sinua ja sen tulisi olla sinun itsesi tekemä. Ota portfolio tai työnäyte mukaan haastatteluun ja valmistaudu esittelemään se. Portfolio on mahdollista esittää myös sähköisessä muodossa. Se voi olla linkitetty verkkoympäristöön, jolloin sitä voidaan katsoa haastattelijoiden kannettavilta.

Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mediapalvelujen toteuttajalle työpaikkoja tarjoavat mainos- ja mediatoimistot, suunnittelutoimistot, peli- ja elokuvatuotantoyhtiöt sekä äänistudiot. Yritykset ja organisaatiot työllistävät media-alan osaajia markkinointi- ja viestintätehtäviin. Alalle työllistytään usein oman yritystoiminnan kautta.

Valokuvauksen opiskelija ottaa kuvaa metsässä.
Teatteri- ja tapahtumatekniikan opiskelija valmistelevat Bond-esitystä.
Opiskelija säätää ääniä äänistudiossa.
Media-alan opiskelija katsoo kameraan hymyillen. Taustalla on piuhoja.
Tulosta