Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Mediapalvelujen toteuttaja, 3D- ja tehostetuotanto

3D- ja tehostetuotannon osaajana toteutat digitaalisesti visuaalisia tehosteita, joilla luodaan erityinen tunnelma, hahmo tai toimintaympäristö esimerkiksi mainoksiin tai suoratoistosarjoihin. Monipuolinen koulutus yhdistää 3D-mallintamista, pelimoottoreita, animaatioita sekä tekoälyn hyödyntämistä luovassa työssä. Visuaaliset tehosteet ovat tärkeä osa uskottavaa ja vaikuttavaa katsojakokemusta.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

15.02.2024 - 31.07.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

18.04.2024

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 9 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain.

Koulutuksen sisältö

Mediapalvelun tuottajana työskentelet tietokoneella osana moniammatillista tuotantotiimiä. Lopputuotokset voivat olla digitaalisia efektejä mainosvideoon tai suoratoistosarjoihin, animointeja osana pelituotantoja tai visualisointeja kaupunkisuunnittelun ja teollisuuden tarpeisiin.

Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- 3D-mallinnus, valaistus ja teksturointi: luodaan kolmiulotteisia malleja eri kohteista, kuten hahmoista, ympäristöistä ja esineistä. Valaistus määrittelee, miten valo ja varjot vaikuttavat kohtaukseen, kun taas teksturointi antaa materiaaleille oikean tuntuman ja ulkonäön.
- Visuaaliset efektit (VFX): luodaan uskottavia ja näyttäviä tehosteita digitaalisten työkalujen avulla.
- 2D ja 3D-animaatiot
- Videoiden ja kuvien jälkituotanto: editointiohjelmien avulla yhdistetään otoksia, ja luodaan tarinankerrontaa. Värimäärittelyn avulla säädetään videoiden sävyjä ja tunnelmaa. Äänisuunnittelun toteutus, dialogin editointi, taustamusiikki ja ääniefektit ovat osa jälkituotantoa.
- Pelituotteen suunnittelu ja toteutus: pelien suunnittelun peruskäsitteet, mukaan lukien pelimekaniikka, tarinankerronta ja pelimaailman luominen sekä dokumentointi. Pelien markkinointi ja digitaalisen markkinoinnin perusteet.
- Tekoälyn hyödyntäminen kuvien ja tekstin tuottamisessa - tarinankerronnassa, visuaalisessa suunnittelussa, ohjelmoinnissa ja konseptitaiteen tekemisessä.
- Tekoälyn käytön vastuullisuus ja eettisyys.

Opiskelu on projektipainotteista ja käytännönläheistä. Koulutus toteutetaan pääosin lähiopintoina. Tutkinnon pakollinen tutkinnon osa ja yhteiset aineet on mahdollista toteuttaa verkkoympäristössä.
Työpaikalla oppimisen yhteydessä aikataulut sovitaan yhdessä työpaikan kanssa.

Koulutukseen voi hakeutua suorittamaan myös yksittäisiä tutkinnon osia, jolloin kesto on keskimäärin 2,5 kk/tutkinnon osa. Tutkinto tai tutkinnon osat on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opiskelijavalinta

Media-ala soveltuu tekniikasta ja luovuudesta pitävälle henkilölle, joka pystyy työskentelemään myös ajoittaisen paineen alla. Digitaalinen tekniikka ja ohjelmistot uudistuvat jatkuvasti, mm. tekoälyn hyödyntämisessä, joten kiinnostus uuden oppimiseen on tärkeää. Luovalla alalla tarvitaan myös visuaalista hahmotus- ja ideointikykyä, sosiaalisia taitoja sekä pitkäjänteisyyttä.

Mediapalvelujen toteuttaja työskentelee asiakaslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti, osana tiimiä. Oman osaamisen esille tuominen on tärkeää työllistymisen kannalta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Saat haastattelukutsun sähköpostitse. Vain verkkotestin tehneet voidaan kutsua haastatteluun. Opiskelijat valitaan näiden tulosten perusteella.

Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Työnäytteitä tai portfoliota ei pisteytetä erikseen, vaan ne muodostavat osan haastattelun pisteytyksestä.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat elokuva- ja tv-sarjatuotannot ja tuotantoyhtiöt, pelialan yritykset, mainos- ja markkinointialan yritykset, mediataloissa, tapahtumatuotantoyhtiöt, arkkitehtitoimistot. Alalle työllistytään myös yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tulosta