Media-alan ammattitutkinto | Kulttuuriala

Media-alan ammattitutkinto, videokuvaus ja valaisu

Koulutus antaa hyvät valmiudet tuottaa videomateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Hakija voi päivittää aiempaa osaamistaan, ja hankkia vain tarvitsemaansa osaamista. Riverian Outokummun koulutusyksikössä on tarjolla monia muitakin media-alan ammattitutkinnon tutkinnon osia, joten hakija voi myös yhdistää opintoihin mm. julkaisutuotannon, verkkopalveluiden ja äänituotannon etäkoulutuspäiviä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

noin 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta on etäyhteydellä 2 päivänä kuukaudessa. Poikkeuksena monikamerakuvaukseen sekä valaisuun liittyvät lähipäivät Outokummun koulutusyksikössä vuonna 2024.

Koulutuksen sisältö

Media-alan videokuvauksen ammattilainen työskentelee videokuvauksen ja editoinnin ja median sisällöntuotannon parissa.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan etänä. Lähipäiviä tarjoamme monikamerakuvauksen ja valaisun koulutusjaksoissa. Lähijaksoilla ja tarvittaessa muulloinkin käytössäsi on korkealaatuinen ja ajan tasalla oleva laitteisto studioissamme. Kouluttajina toimivat myös alan erityisasiantuntijat.

Koulutukseen sisältyy muun muassa seuraavia aihealueita ja työpajoja
- Mediatuotannon tuotantoprosessi, mm. tuotannon hallinta, käsikirjoitus, tekijänoikeudet, jakelukanavat
- Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen tuotannossa
- Erilaiset mediatuotannot, nopeista päivittäistuotannoista monikameratuotantoihin (lähi- ja etäjaksot)
- Kuva- ja ääni-ilmaisu ja -kerronta
- Kuvauslaitteiston ja välineiden tekninen hallinta (lähijakso)
- Videoeditointi (Da Vinci Resolve), jälkituotanto sekä erikoistehosteet (AfterEffects)
- Valaisu video- ja valokuvatuotannoissa sekä valon dramaturgia (lähi- ja etäjaksot)
- Alan yrittäjyys ja digitaalinen markkinointi.

Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Työajat voivat vaihdella, samoin kuvausolosuhteet ja toimeksiannot.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla matkoista lähiopetukseen ja opiskelutarvikkeista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu jo ammatissa toimivalle tai vahvat perustaidot omaavalle media-alan osaajalle. Merkittävä osa koulutuksesta perustuu työpaikalla oppimiseen työsuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutus sopii vastuulliselle ja oma-aloitteiselle tiimityöntekijälle, joka on kiinnostunut media-alan jatkuvasta kehityksestä, laitteistoista ja ohjelmistoista. Hän omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja toimii ratkaisukeskeisesti. Ajokortti on suositus.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat vaikuttaa alalla työskentelyyn.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Saat haastattelukutsun sähköpostitse. Vain verkkotestin tehneet voidaan kutsua haastatteluun. Opiskelijat valitaan näiden tulosten perusteella.

Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Työnäytteitä tai portfoliota ei pisteytetä erikseen, vaan ne muodostavat osan haastattelun pisteytyksestä.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Media-alan ammattilainen työskentelee viestintä- ja markkinointitehtävissä alan yrityksissä tai organisaatioissa. Media-alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä. Media-alan osaamisesta on hyötyä erilaisissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä tai ohjaustehtävissä eri asiakasryhmien parissa ja koulutusasteilla.

Tulosta