Media-alan ammattitutkinto | Kulttuuriala

Media-alan ammattitutkinto, videokuvaus ja valaisu

Koulutus antaa hyvät valmiudet tuottaa videomateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Hakija voi päivittää aiempaa osaamistaan, ja hankkia vain tarvitsemaansa osaamista. Riverian Outokummun koulutusyksikössä on tarjolla monia muitakin media-alan ammattitutkinnon tutkinnon osia, joten hakija voi myös yhdistää opintoihin mm. julkaisutuotannon, verkkopalveluiden ja äänituotannon etäkoulutuspäiviä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

31.07.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

13.11.2023

Opintojen kesto:

noin 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta on etäyhteydellä 2 päivänä kuukaudessa. Poikkeuksena monikamerakuvaukseen sekä valaisuun liittyvät lähipäivät Outokummun koulutusyksikössä vuonna 2024.

Koulutuksen sisältö

Media-alan videokuvauksen ammattilainen työskentelee videokuvauksen ja editoinnin ja median sisällöntuotannon parissa.

Pääosa koulutuksesta toteutetaan etänä. Lähipäiviä tarjoamme monikamerakuvauksen ja valaisun koulutusjaksoissa. Lähijaksoilla ja tarvittaessa muulloinkin käytössäsi on korkealaatuinen ja ajan tasalla oleva laitteisto studioissamme. Kouluttajina toimivat myös alan erityisasiantuntijat.

Koulutukseen sisältyy muun muassa seuraavia aihealueita ja työpajoja
- Mediatuotannon tuotantoprosessi, mm. tuotannon hallinta, käsikirjoitus, tekijänoikeudet, jakelukanavat
- Saavutettavuusdirektiivin huomioiminen tuotannossa
- Erilaiset mediatuotannot, nopeista päivittäistuotannoista monikameratuotantoihin (lähi- ja etäjaksot)
- Kuva- ja ääni-ilmaisu ja -kerronta
- Kuvauslaitteiston ja välineiden tekninen hallinta (lähijakso)
- Videoeditointi (Da Vinci Resolve), jälkituotanto sekä erikoistehosteet (AfterEffects)
- Valaisu video- ja valokuvatuotannoissa sekä valon dramaturgia (lähi- ja etäjaksot)
- Alan yrittäjyys ja digitaalinen markkinointi.

Media-alalla toimivat soveltavat tietojaan ja taitojaan monipuolisesti alan erilaisissa työtehtävissä ja muuttuvissa työtilanteissa. Työajat voivat vaihdella, samoin kuvausolosuhteet ja toimeksiannot.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on suunnattu jo ammatissa toimivalle tai vahvat perustaidot omaavalle media-alan osaajalle. Merkittävä osa koulutuksesta perustuu työpaikalla oppimiseen työsuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Koulutus sopii vastuulliselle ja oma-aloitteiselle tiimityöntekijälle, joka on kiinnostunut media-alan jatkuvasta kehityksestä, laitteistoista ja ohjelmistoista. Hän omaa hyvät vuorovaikutustaidot ja toimii ratkaisukeskeisesti. Ajokortti on suositus.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat vaikuttaa alalla työskentelyyn.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla matkoista lähiopetukseen ja opiskelutarvikkeista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Media-alan ammattilainen työskentelee viestintä- ja markkinointitehtävissä alan yrityksissä tai organisaatioissa. Media-alalla toimivat ovat usein myös itsenäisiä yrittäjiä. Media-alan osaamisesta on hyötyä erilaisissa viestinnän ja markkinoinnin työtehtävissä tai ohjaustehtävissä eri asiakasryhmien parissa ja koulutusasteilla.

Tulosta