Opastuspalvelujen ammattitutkinto | Matkailupalveluala

Matkailupalvelun tuotteistaminen

Tuotteistamalla saat yrityksesi ja palvelusi näkyviin!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

31.07.2023 - 02.12.2023

Opintojen laajuus:

45 (osp)

Aloituspäivämäärä:

07.12.2023

Opintojen kesto:

1 vuosi

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Teams -luennot viikoittain ja lähiopetusta opintomatkan muodossa kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Koulutuksen sisältö

Matkailupalvelun tuotteistamisessa sukelletaan matkailualan uusimpiin trendeihin ja hahmotellaan skenaarioita asiakastarpeiden tunnistamiseksi tulevaisuudessa.
Koulutuksen aikana perehdytään tuotteistamaan erilaisia matkailupalveluita ja toteuttamaan palvelu hyödyntäen erilaisia tekniikoita ja toimintaympäristöjä. Tuotteistamisessa huomioidaan myös ympäristö- sekä turvallisuuskysymykset.

Alalla työskentely edellyttää vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja, täsmällisyyttä, oma-aloitteellisuutta, kielitaitoa, ongelmanratkaisutaitoa sekä yllättävien tilanteiden ja ryhmän hallintakykyä.

Koulutus kestää noin vuoden ja se toteutetaan monimuoto-opiskeluna tai oppisopimuksella hyödyntäen verkko-opetusta. Koulutukseen voi osallistua etänä – edellyttää omia tietoliikenneyhteyksiä.
Osaaminen osoitetaan näyttöinä aidoissa työelämän tilanteissa. Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu matkailupalveluiden kehittämisestä kiinnostuneille. Aiempi alan ammatillinen perustutkinto tai asiakaspalvelun työkokemus katsotaan eduksi. Koulutusta voi hyödyntää ammatillisena lisäkoulutuksena koulutusalan ammattilaisille tai kansainvälisissä tehtävissä toimiville.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito

Ei pohjakoulutusvaatimusta

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opiskelijamaksu on 40 €. Koulutuksen aikana toteutattavista opintomatkoista voi aiheutua kustannuksia. Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Koko ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Matkailupalveluiden tuotteistamisesta hyötyy matkailun moninaiset yritykset esimerkiksi ohjelmapalvelu- ja majoituspalveluyritykset.

Tulosta