Matkailualan perustutkinto | Matkailupalveluala

Matkailupalvelujen tuottaja | Vastaanottovirkailija

Matkailupalvelujen tuottaja tarjoaa elämyksiä asiakkaille. Vastaanottovirkailijan työssä on asiakaspalveluhenkisyyttä ja paljon vuorovaikutusta!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Lähiopetusta on arkipäivisin klo 8.00-18.00 välillä. Työelämässä ja projekteissa toimiminen edellyttää osallistumista iltaisin ja viikonloppuisin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin palvelutehtäviin matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalalla. Alalla tuotetaan palveluja ja tuotteita asiakaslähtöisesti asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. Palveluilla voi vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.Matkailupalvelujen tuottajan
työ on matkailupalvelujen suunnittelua, myymistä ja toteutusta sekä asiakkaiden ohjaamista, innostamista ja neuvomista. Koulutuksen aikana perehdytään elämysten kokemiseen tarvittavien ohjelmapalveluiden valmisteluun, toteutukseen sekä jälkitoimiin.


Vastaanottovirkailijan
työssä asiakaspalvelu ja kansainvälinen työympäristö ovat suuressa roolissa. Koulutuksen aikana opitaan käyttämään hotellijärjestelmiä ja varauskanavia sekä tuntemaan majoitusalan liiketoimintaa ja eri osastojen työtehtäviä.

Opintoihin voi sisällyttää muun maussa ravintolan asiakaspalvelua, opastuspalveluja tai markkinointia. Opinnot sisältävät projekti- ja tiimioppimista ja niissä voi painottaa yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Matkailupalvelujen tuottajan ja vastaanottovirkailijan työ sopii asiakaspalvelussa viihtyvälle henkilölle. Työssä edellytetään hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä sekä monipuolista kielitaitoa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Alalla toimiminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia tulee työvaatteista ja -kengistä. Lisäksi koulutukseen liittyvät viranomaisten myöntämät ja luvanvaraiset kortit ovat maksullisia (EA1 ja hygieniapassi). Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, hotellissa, majoitusalan yrityksessä, leirintäalueella tai maaseutumatkailuyrityksessä.

Tulosta