Matkailualan perustutkinto | Matkailupalveluala

Matkailupalvelujen tuottaja | Vastaanottovirkailija

Osaajaksi matkailupalvelualalle! Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkapalvelujen tuottajana tai vastaanottovirkailijana.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiudet monipuolisiin palvelutehtäviin matkailu-, majoitus- ja ravitsemisalalla. Alalla tuotetaan palveluja ja tuotteita asiakaslähtöisesti asiakkaiden arkeen, juhlaan ja vapaa-aikaan. Palveluilla voi vaikuttaa asiakkaiden hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja turvallisuuteen.

Matkailupalvelujen tuottajan työ on matkailupalvelujen suunnittelua, myymistä ja toteutusta sekä asiakkaiden ohjaamista, innostamista ja neuvomista. Koulutuksen aikana perehdytään elämysten kokemiseen tarvittavien ohjelmapalveluiden valmisteluun, toteutukseen sekä jälkitoimiin.

Vastaanottovirkailijan työssä asiakaspalvelu ja kansainvälinen työympäristö ovat suuressa roolissa. Koulutuksen aikana opitaan käyttämään hotellijärjestelmiä ja varauskanavia sekä tuntemaan majoitusalan liiketoimintaa ja eri osastojen työtehtäviä.

Opintoihin voi sisällyttää muun maussa ravintolan asiakaspalvelua, opastuspalveluja tai markkinointia. Opinnot sisältävät projekti- ja tiimioppimista ja niissä voi painottaa yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Alalla toimiminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi matkailu- tai matkatoimistossa, ohjelmapalveluyrityksessä, hotellissa, majoitusalan yrityksessä, leirintäalueella tai maaseutumatkailuyrityksessä.

Tulosta