Maarakennusalan ammattitutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakentamisen osaajia tarvitaan – maarakentamisen ammattilaiset työskentelevät monissa mielenkiintoisissa ja haastavissa tehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Jukolankatu

Lähipäivät:

Lähipäivät sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen aikana saat valmiuksia toimia maa- ja infrarakennustyömailla taloudellisesti ja laadukkaasti. Saat osaamista esimerkiksi koneohjausjärjestelmistä, mittalaitteiden käytöstä, ja työmenetelmistä. Opittua osaamista voit hyödyntää itsenäisesti alan moninaisissa ja vastuullisissa työtehtävissä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset huomioiden.

Voit myös täydentää puuttuvia tai vanhentuneita pätevyyksiä sekä työssä tarvittavia lupakortteja.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä opiskelumateriaaleista koko tutkinnon suorittavalle 200 € ja tutkinnon osan tai osia suorittavalle 100€. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opiskelijavalinta

Olet vähintään 18 vuotias. Työskentelet maarakennusalalla tai sinulla on kattava työkokemuksen muulta ammatilliselta alalta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 toimivaa itsenäistä kielitaitoa.Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse.
Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat maa- ja vesirakennusalan yritykset sekä kaivos- ja infra-alan eri toimijat.

Tulosta