Maarakennusalan ammattitutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Maarakennusalan ammattitutkinto

Maarakennusalan osaaminen seuraavalle tasolle työn ohessa - monipuoliset asiantuntija- ja kehittämistehtävät haltuun.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

09.01.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähipäivät sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiuksia toimia maa- ja infrarakennustyömailla taloudellisesti ja laadukkaasti. Koulutuksessa hankitaan osaamista esimerkiksi koneohjausjärjestelmistä, mittalaitteiden käytöstä, ja työmenetelmistä.
Koulutuksessa hankittua osaamista voi hyödyntää itsenäisesti alan moninaisissa ja vastuullisissa työtehtävissä ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset huomioiden.

Koulutuksen aikana voi täydentää puuttuvia tai vanhentuneita pätevyyksiä sekä työssä tarvittavia lupakortteja.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Maarakennusalalla työskentelevät henkilöt tai kattavan kokemuksen muulta ammatilliselta alalta omaavat henkilöt.

Opiskelijavalinta

Hakijan tulee olla yli 18-vuotias.
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun  mukaisesti.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä opiskelumateriaaleista koko tutkinnon suorittavalle 200 € ja tutkinnon osan tai osia suorittavalle 100 €.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat maa- ja vesirakennusalan yritykset sekä kaivos- ja infra-alan eri toimijat.

Tulosta