Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto | Liiketoiminta-ala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala

Koulutus vahvistaa HR-osaamista ja kehittää liiketoimintaa tukevaa henkilöstötyötä sekä lisää varmuutta vaativissa henkilöstöhallinnon asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä toimimiseen.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

17.05.2024 - 31.12.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

03.10.2024

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Etä- ja lähiopetus. Opetusta 1 - 3 kertaa kuussa, pois lukien kesäaika. Opetus arkisin klo 9 – 16 välillä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus vahvistaa osaamista ja lisää varmuutta vaativiin henkilöstöhallinnon asiantuntija- tai esihenkilötehtäviin. Koulutuksen avulla kehitetään liiketoimintaa tukevaa henkilöstötyötä. Koulutus tarjoaa myös loistavan mahdollisuuden ammatilliseen verkostoitumiseen ja vertaistukeen.

Opinnoissasi voit suorittaa koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan tai osia tarpeidesi mukaan. Opintojen laajuus, sisältö ja kesto määräytyvät opiskelijalle tehtävän henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaan.

Koulutus sisältää monipuolisen tarjonnan mm. asiantuntijaluentoja, työelämäpuheenvuoroja, virtuaalisia ryhmätapaamisia, koulutusteemoihin kytkeytyviä oppimistehtäviä ja verkkotyöskentelyä.

Tutkinnon osien ohjelma 2024 – 2025

Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
- Henkilöstöjohtamisen trendit ja työn tulevaisuus
- Strateginen johtaminen
- HR liiketoiminnan kumppanina
- HR palvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
- Työyhteisön viestintä ja vuorovaikutus

Henkilöstötyö
- HR liiketoiminnan kumppanina
- Henkilöstötiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka
- Henkilöstösuunnittelu ja toimivat HR-prosessit
- Työnantajataidot – työ- ja virkasuhteen lainsäädäntö ja esihenkilötyön haastavat tilanteet
- HR esihenkilötyön tukena – henkilöstötyö

Henkilöstön osaamisen kehittäminen
- Henkilöstösuunnittelu ja toimivat HR-prosessit
- Osaamisen ja suorituksen johtaminen
- Toimiva perehdytys
- Johtamisen kehittäminen
- HR esihenkilötyön tukena – henkilöstön osaamisen kehittäminen

Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen
- Työsuojelun suunnittelu ja kehittäminen
- Työhyvinvointikortti®
- HR esihenkilötyön tukena – työhyvinvoinnin kehittäminen

Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen
- Projektin suunnittelu ja toteuttaminen
- Projektin teemaan soveltuva luentotarjonta

Toiminnan ohjaus ja mittaaminen
- Henkilöstötiedolla johtaminen ja henkilöstöanalytiikka
- HR esihenkilötyön tukena – toiminnan ohjaus ja mittaaminen

Hankintojen suunnittelu ja toteutus
- HR esihenkilötyön tukena – hankintojen suunnittelu ja toteutus

Ohjelmaa täydentää Näkökulmia johtamiseen -luentosarja johtajuudesta Suomen huippuluennoitsijoiden toteuttamana. Syksyn 2024 ohjelmassa Tekoäly johtamisessa – näkökulmia uuden ajan yrittäjyyteen (Cristina Andersson) sekä Mielen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn johtaminen (Lari Karjula).

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää myös yhteistyöoppilaitosten, kuten Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimen yliopiston opintotarjontaa sekä Kauppamarin KoulutusOnline -verkkokoulutuksia. Riveria on henkilöstöalan Suomen suurimman verkoston, HENRY ry:n oppilaitosjäsen. Opiskelijamme voivat liittyä maksutta HENRY ry:n opiskelijajäseneksi.

Koulutus sisältää etäopiskelua sekä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Työelämässä tapahtuvaa oppimista tukee työpaikalta nimetty työpaikkaohjaaja. Saat opintojen aikana yksilöllistä ja ryhmäkohtaista ohjausta opintoihisi ja tukea ammatilliseen kehittymiseesi.

Tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamista varten opiskelijalla tulee olla työpaikka. Tutkinnot osat suoritetaan osoittamalla osaaminen näytöissä aidoissa henkilöstöhallinnon työtehtävissä. Tutkinnon suorittamisessa noudatetaan liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon perusteita


Jutellaan lisää vuorovaikutteisissa teams-infoissa.
Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Kesto 30 minuuttia.

- 21.5.2024 klo 14: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

- 4.6.2024 klo 10: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelijalla tulee olla käytössään tietokone verkko- ja viestintäyhteyksin.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii henkilöstöhallinnon asiantuntijoille ja esihenkilöille, jotka toimivat erilaisissa henkilöstösuunnitteluun ja johtamiseen, osaamisen kehittämiseen, työhyvinvointiin tai palvelusuhdeasioiden hoitamiseen liittyvissä tehtävissä.

Oppisopimusta varten hakijalla tulee olla soveltuva työpaikka.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Sujuva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Saat haastattelukutsun sähköpostitse.

Opintojen jälkeen

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät henkilöstöhallinnon asiantuntijoina ja esihenkilöinä.

Tulosta