Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | Kone-, metalli- ja muoviala

Levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan alalla on kysyntää osaajista ja työllisyysnäkymät ovat hyvät. Ala edellyttää kiinnostusta tekniikan taitoihin ja käsillä tekemiseen!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin klo 8-16 välillä. Päivien pituus voi vaihdella suoritettavasta tutkinnon osasta riippuen.

Koulutuksen sisältö

Levyseppähitsaaja valmistaa metallista erilaisia kappaleita ja tuotteita, joita ovat esim. saunankiukaat, autojen- ja metsäkoneiden runkorakenteet. Työssä hyödynnetään piirustuksia sekä tietotekniikkaa.

Levyseppähitsaajan työ on metallilevyjen leikkausta, taivuttamista, pyöristämistä, hiomista ja särmäystä. Osia liitetään yhteen hitsaamalla, niittaamalla, juottamalla tai ruuvaamalla.

Levynleikkauksessa käytetään apuna lasertekniikkaa, levyntyöstössä CNC-levyntyöstökoneita ja kappaleidenkokoamisessa hitsausrobotteja.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- hitsaus- ja levytyöt
- pätevyyskokeita eri hitsausprosesseilla
- CNC-särmäys
- robotin ohjelmointi (robotisoitu hitsaus ja – särmäys)
- asennustekniikkaa
- koneistuksen perusteita
- hydrauliikan ja pneumatiikan perusteita
- 3D-osamallinnus
- kilpa-auton osavalmistus.

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perehdytään kappaleiden 3D-tulostamiseen.

Työpaikoilla suoritettavat opinnot sovitaan työnantajan kanssa.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu tekniikasta kiinnostuneille. Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös työelämälähtöisesti alan yrityksissä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelutarvikkeista ja turvallisuuskorteista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja levyseppähitsaajille tarjoavat ohut- ja vahvalevy- sekä teräsrakenteita valmistavat yritykset. Työelämässä voi erikoistua levysepäksi tai hitsaajaksi.

Tulosta