Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Lastenohjaaja

Työtä lasten parissa! Lastenohjaaja tukee lasten kehitystä ja kasvua käyttäen monipuolisia menetelmiä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

28.08.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetus ajoittuu maanantaista perjantaihin klo 9-15 välille. Päivien määrä riippuu tutkinnon osasta ja yksilöllisestä opiskelusuunnitelmasta.

Koulutuksen sisältö

Lastenohjaajan koulutus tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia. Ohjaamisen perustaitojen lisäksi koulutus antaa mahdollisuuden erikoistua esimerkiksi luovan ilmaisun ohjaukseen tai tukea tarvitsevien lasten ohjaamiseen.

Koulutuksen aikana tutustutaan lasten kasvuun ja kehitykseen, harjoitellaan havainnointi- ja vuorovaikutustaitoja sekä osallistutaan erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin. Osaamista hankitaan myös ympäristökasvatuksesta ja luovista menetelmistä.

Lähiopetus tapahtuu modernissa, elämyksellisessä varhaiskasvatuksen ympäristössä. Samalla opiskellaan tiimityöskentelyä ja työelämätaitoja.

Työelämäjaksoilla päästään tutustumaan monipuolisesti alan työpaikkoihin.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu lasten kasvun ja kehityksen tukemisesta kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Koe järjestetään 12.12.2023.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat rajoittaa lapsiryhmässä työskentelyä.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Lastenohjaaja työskentelee muun muassa päiväkodeissa ja seurakuntien lapsi- ja perhetyössä.

Tulosta