Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Lastenohjaaja | Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Lastenohjaaja tukee monipuolisia menetelmiä käyttämisen lasten kehitystä ja kasvua. Nuoriso- ja yhteisöohjaaja järjestää innostavaa ja kehittävää toimintaa ryhmille ja yksilöille ohjattavan iästä riippumatta.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niittylahti

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja tukee ja ohjaa eri-ikäisiä ihmisiä. Hän järjestää innostavaa ja kehittävää toimintaa myös ryhmille. Opinnoissa tehdään vierailuja ja tutustutaan erilaisiin ympäristöihin kaupungissa ja luonnossa. Välillä istahdetaan leirinuotiolle.

Lastenohjaaja tukee lasten kehitystä ja kasvua. Hän ohjaa erilaisia leikkejä ja pelejä, huolehtii turvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä auttaa lapsia päivittäisissä toimissa. Hän luo lapsille kannustavan ja positiivisen ympäristön, joka edistää heidän oppimistaan ja kehitystä. Opinnoissa voi suorittaa myös ev.lut. seurakunnan lastenohjaajan pätevyyden. Työpaikkoja ovat mm. päiväkodit ja seurakuntien lapsi- ja perhetyö.

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet voivat rajoittaa lapsiryhmässä työskentelyä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelut järjestetään 13.-14.5.2024.
Paikka: Riveria Joensuun koulutusyksikkö, Niitylahti, Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti


Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työpaikkana voi olla järjestö, projekti, nuorisotalo, työpaja, oppilaitos, nuoriso- ja perhekoti, iltapäiväkerho tai palvelulaitos.

Lastenohjaajan työpaikkoja ovat mm. päiväkodit ja seurakuntien lapsi- ja perhetyö.

Tulosta