Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatusta ja hoitoa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

75 (osp)

Opintojen kesto:

noin 1 vuosi

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Opintoihin sisältyy myös muutama käytännön harjoituksia sisältävä lähiopiskelupäivä oppilaitoksessa.

Koulutuksen sisältö

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatusta ja hoitoa
- ohjata ja tukea erityistä tukea tarvitsevia ja sairaita lapsia ja nuoria
- edistää lapsen ja nuoren sekä perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja suojaavia tekijöitä
- toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
- huomioida osallisuuden, vahvuusperusteisuuden ja vuorovaikutuksen merkityksen kasvatus-, ohjaus- ja hoitotyössä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävissä.

Koulutukseen sisältyy muun muassa Lapset Puheeksi-koulutus sekä Miniverso-koulutus, joista opiskelijan on mahdollista saada erilliset todistukset.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutuksen osallistuja on suorittanut aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, johon sisältyy jokin toinen osaamisala tai on suorittanut vähintään pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Opiskelijavalinta

Valintahaastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Ammatillinen perustutkinto

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opintojen jälkeen

Työpaikkoja ovat varhaiskasvatus, koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten parissa, esim. kehitysvammaiset lapset ja nuoret, nuorten asumisyksiköt ja tuettu asuminen.

Tulosta