Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatusta ja hoitoa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

75 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

noin 1 vuosi

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Kitee

Kampus:

Kitee

Lähipäivät:

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina ja työelämässä. Opintoihin sisältyy myös muutama käytännön harjoituksia sisältävä lähiopiskelupäivä oppilaitoksessa.

Koulutuksen sisältö

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittanut osaa
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida eri-ikäisten lasten ja nuorten kasvatusta ja hoitoa
- ohjata ja tukea erityistä tukea tarvitsevia ja sairaita lapsia ja nuoria
- edistää lapsen ja nuoren sekä perheiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta sekä tunnistaa näihin liittyviä uhkatekijöitä ja suojaavia tekijöitä
- toimia ehkäisevän lastensuojelun periaatteita noudattaen sekä ohjata perheitä tarvittaessa hyödyntämään yhteiskunnan palveluja ja tukitoimia
- huomioida osallisuuden, vahvuusperusteisuuden ja vuorovaikutuksen merkityksen kasvatus-, ohjaus- ja hoitotyössä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on varhaiskasvatuslain mukainen kelpoisuus työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajan työtehtävissä.

Koulutukseen sisältyy muun muassa Lapset Puheeksi-koulutus sekä Miniverso-koulutus, joista opiskelijan on mahdollista saada erilliset todistukset.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opiskelijavalinta

Koulutuksen osallistuja on suorittanut aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, johon sisältyy jokin toinen osaamisala tai on suorittanut vähintään pakolliset tutkinnon osat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Valintahaastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Työpaikkoja ovat varhaiskasvatus, koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, tukea tarvitsevien ja sairaiden lasten parissa, esim. kehitysvammaiset lapset ja nuoret, nuorten asumisyksiköt ja tuettu asuminen.

Tulosta