Talotekniikan ammattitutkinto | Talotekniikka-ala

Lämmityslaiteasentaja (AT)

Lämmityslaiteasentaja tekee lämmityslaitteiden asennus- ja huoltotehtäviä sekä uudisrakentamisen kohteissa että olemassa olevassa kiinteistöissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

17.04.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1,5 - 2 vuotta.

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8 - 16. Työpaikoilla suoritettavat opinnot sovitaan työnantajan kanssa ja ne toteutuvat työpaikan työaikojen mukaan pääosin kello 7.00-15.30.

Koulutuksen sisältö

Lämmityslaiteasentaja hoitaa kiinteistöjen ja pienimuotoisten tuotantoprosessien lämmityslaitteisiin liittyviä sähkö-, putkisto- ja laitteistoasennuksia, sekä niihin liittyviä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
Koulutuksen aikana opitaan toteuttamaan itsenäisesti lämmityslaitteistojen asennus- ja käyttöönottovaiheen työt aikataulu- ja laatuvaatimusten mukaisesti.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- lämpöpumppujen asentaminen ja huoltaminen
- lämmitysjärjestelmien asennustyöt
- polttolaitteistojen asentaminen
- hybridijärjestelmien mitoittaminen ja käynnistäminen
- lämmityslaitteistojen sähköasennukset.

Koulutuksen yhteydessä suoritetaan tulityö- ja työturvallisuuskortit.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna sisältäen lähi- ja etäopetusta sekä työelämässä oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jolla on sähkö-, kiinteistönhoito-, LVI- tai rakennusalan peruskoulutus tai työkokemusta alalta.
Koulutus edellyttää työpaikoilla toimimista, kyvykkyyttä liikkua rakennustyömaille sekä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.
Opinnot suoritetaan pääosin työelämälähtöisesti alan yrityksissä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa 13. - 14.11.2023 ja
11. - 12.12.2023.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai ammatillinen perustutkinto.

Työskentely alalla vaatii normaalia fyysistä kuntoa. Koulutuksessa arvostetaan työelämässä toimimista, kyvykkyyttä liikkua rakennustyömaille sekä oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat lämpö-, vesi- ja viemäriurakoita tekevät yritykset, kiinteistöpalvelualan yritykset, tehtaiden kunnossapitotöistä vastaavat yritykset. Työpaikkoja löytyy myös LVI-alan myyntitehtävistä sekä kuntien vesi- ja energialaitoksista.

Tulosta