Laboratorioalan perustutkinto | Laboratorioala

Laborantti

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä tutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuudessa raaka-aineiden ja tuotteiden laatua ja ympäristön tilaa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

15.01.2024 - 16.02.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

21.03.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin klo 8 - 16.

Lähiopetus toteutetaan oppilaitoksen ja työelämän oppimisympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laborantti toimii tutkimus- tai kehitystehtävissä, jossa otetaan ja käsitellään näytteitä, analysoidaan ja raportoidaan tuloksia. Monipuolisiin työtehtäviin kuuluu myös laadunvalvontaa tai tuotantoprosessien seurantaa. Työskentelyä ohjaavat erilaiset laatujärjestelmät.

Laborotoriossa voidaan mm. seurata teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta, erilaisten tuotanto- ja laatujärjestelmien ohjaamina.

Työ vaatii tarkkuutta ja systemaattista toimintatapaa. Työ on tiimityötä kokonaisuudessaan, mutta tutkiminen ja analyysien tekeminen vaatii kykyä itsenäiseen keskittymistä vaativiin työtehtäviin.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Tulevaisuuden tekijät, jotka ovat orientoituneet toimimaan ja tekemään laborantin työtä moderneissa teollisuuden laboratorioissa sekä tutkimuslaboratorioissa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa 26. - 27.2.2024.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla työvaatteista, suojaimista, sekä EA-, hygieniapassi-, työturvallisuus- ja tulityökorteista. Yhteensä noin 100 - 200€.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat erilaiset teolliset tuotantolaitokset ja tutkimuslaboratoriot.

Tulosta