Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Graafinen suunnittelija toteuttaa asiakaslähtöisesti visuaalista viestintää eri medioihin. Hän tekee ulkoasuja ja markkinointimateriaalia, printtituotteita ja verkkojulkaisuja. Hän työskentelee tietokoneella, mutta voi luoda kuvituksia erilaisilla kuvallisen ilmaisun tekniikoilla.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Kuvallisen ilmaisun osaamisalassa keskitytään graafiseen suunnitteluun ja visuaaliseen viestintään (kuvataiteen opintoihin ei voi hakea yhteishaussa). Graafinen suunnittelija suunnittelee ja toteuttaa ulkoasuja eri medioihin, sekä paino- että verkkojulkaisuihin. Hänen suunnittelemiaan voivat olla esimerkiksi julisteet, ilmoitukset, pakkaukset, kuvitukset, verkkosivut sekä yritysilmeet. Hän omaa hyvät mediataidot ja osaa yhdistää eri aineistoja, kuten tekstiä, valokuvia, piirroksia ja videota.

Työssä käytetään paljon tietokonetta, piirtopöytää ja erilaisia ohjelmistoja sekä työskennellään asiakaslähtöisesti.

Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- typografia ja alan yleisimmät ohjelmistot
- graafisen viestinnän tuotantoprosessit suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen
- verkkosivujen ja -kauppojen toteutus
- julkaisu- ja yritysgrafiikka sekä pakkaus- ja informaatiografiikka
- kuvittaminen eri käyttötarkoituksiin
- mediataitojen perusteet.

Opintoihin voi sisällyttää valinnaisia tutkinnon osia esim. kuvataiteesta, valokuvauksesta tai mediatuotannosta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on visuaalista hahmotuskykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, graafinen suunnittelija, voi työskennellä omassa yrityksessä, mainostoimistossa, mediatalossa, kustantamossa, suunnittelutoimistossa sekä yrityksen tai organisaation markkinointi- tai viestintäosastolla.

Graafisen suunnittelun opiskelijat työskentelevät pöydän ääressä.
Graafisen suunnittelun opiskelija työskentelee tietokoneella.
Graafisen suunnittelun opiskelija tekee kuvitusta tietokoneella.
Kuvallisen ilmaisun opiskelija tekemässä harjoitustyötä.
Kuvataideopiskelija ripustaa tauluja seinälle.
Kaksi kuvallisen ilmaisun opiskelijaa tekemässä harjoitustöitä luokassa.
Tulosta