Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto | Kulttuuriala

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja

Graafinen suunnittelija toteuttaa asiakaslähtöisesti visuaalista viestintää eri medioihin. Hän tekee ulkoasuja ja markkinointimateriaalia, printtituotteita ja verkkojulkaisuja. Hän työskentelee tietokoneella, mutta voi luoda kuvituksia erilaisilla kuvallisen ilmaisun tekniikoilla.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.08.2024

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 9 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Kuvallisen ilmaisun osaamisalassa keskitytään graafiseen suunnitteluun ja visuaaliseen viestintään (kuvataiteen opintoihin ei voi hakea yhteishaussa). Graafinen suunnittelija suunnittelee ja toteuttaa ulkoasuja eri medioihin, sekä paino- että verkkojulkaisuihin. Hänen suunnittelemiaan voivat olla esimerkiksi julisteet, ilmoitukset, pakkaukset, kuvitukset, verkkosivut sekä yritysilmeet. Hän omaa hyvät mediataidot ja osaa yhdistää eri aineistoja, kuten tekstiä, valokuvia, piirroksia ja videota.

Työssä käytetään paljon tietokonetta, piirtopöytää ja erilaisia ohjelmistoja sekä työskennellään asiakaslähtöisesti.

Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- typografia ja alan yleisimmät ohjelmistot
- graafisen viestinnän tuotantoprosessit suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen
- verkkosivujen ja -kauppojen toteutus
- julkaisu- ja yritysgrafiikka sekä pakkaus- ja informaatiografiikka
- kuvittaminen eri käyttötarkoituksiin
- mediataitojen perusteet.

Opintoihin voi sisällyttää valinnaisia tutkinnon osia esim. kuvataiteesta, valokuvauksesta tai mediatuotannosta.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on visuaalista hahmotuskykyä ja pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelut järjestetään 16.-17.5.2024.
Paikka: Riveria Outokummun koulutusyksikkö, Lammenkatu 18, 83500 Outokumpu


Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Kokoa portfolio kiinnostuksesi kohteesta/kohteista tai harrastuksistasi. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voit tuoda mukanasi teoksia tai tuotteita, jotka olet itse tehnyt. Niiden avulla voit esitellä harrastuneisuuttasi sekä perustaitojasi.

Portfolion esitysmuodon ja -tekniikan voit päättää itse. Visuaalisuus on portfoliossa tärkeää, joten lisää siihen esim. kuvia, videoita tai musiikkia. Voit lisätä myös muita suunnittelemiasi teoksia, jos sinulla sellaisia on. Portfolion sisällön on hyvä kuvastaa sinua ja sen tulisi olla sinun itsesi tekemä. Ota portfolio tai työnäyte mukaan haastatteluun ja valmistaudu esittelemään se. Portfolio on mahdollista esittää myös sähköisessä muodossa. Se voi olla linkitetty verkkoympäristöön, jolloin sitä voidaan katsoa haastattelijoiden kannettavilta.

Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, graafinen suunnittelija, voi työskennellä omassa yrityksessä, mainostoimistossa, mediatalossa, kustantamossa, suunnittelutoimistossa sekä yrityksen tai organisaation markkinointi- tai viestintäosastolla.

Graafisen suunnittelun opiskelijat työskentelevät pöydän ääressä.
Graafisen suunnittelun opiskelija työskentelee tietokoneella.
Graafisen suunnittelun opiskelija tekee kuvitusta tietokoneella.
Kuvallisen ilmaisun opiskelija tekemässä harjoitustyötä.
Kuvataideopiskelija ripustaa tauluja seinälle.
Kaksi kuvallisen ilmaisun opiskelijaa tekemässä harjoitustöitä luokassa.
Tulosta