Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Työvalmentaja | Vammaisalan erityisohjaaja

Kuntoutusalan asiantuntijaksi! Koulutus antaa konkreettisia työkaluja asiakkaan työllistymisen ja kuntoutumisen edistämiseksi.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

20.05.2024

Opintojen kesto:

1-2 vuotta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta on 1-2 päivänä kuukaudessa.

Koulutuksen sisältö

Riverian kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa voit valita kahdesta osaamisalasta:
- työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja
- vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja.

Osaamisalan valitset opintojen aikana.

Työvalmentajana osaat toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Tuet asiakastasi tavoitteellisessa matkassa kohti työllistymistä ja työelämässä pysymistä. Koulutus antaa sinulle konkreettisia työkaluja ja menetelmiä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen aikana opit
- tavoiteellisen asiakasprosessin toteuttamisen
- asiakkaan ohjausta ja verkostoissa toimimista sekä lainsäädäntöä.
- asiantuntijana toimimista työelämäyhteistyössä
- valmennus- ja arviointimenetelmien käyttöä

Vammaisalan erityisohjaajana osaat edistää vaikeavammaisten henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia.

Koulutuksen aikaan opit
- vaikea- ja monivammaisen asiakkaan terveyden ja turvallisuuden edistämistä
- vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden tukemista
- asiakkaan mielenterveyden edistämistä
- asiakkaan itsemääräämisen tukemista
- haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyä
- haastavissa tilanteissa toimimista
- asiakkaan tukemista mielenterveyden ongelmissa.

Koko tutkinnon sijaan voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus soveltuu sinulle, ljolla on sosiaali- ja terveysalan, ohjausalan alan tai muun soveltuvan alan koulutus ja/tai työkokemusta.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään Teams-yhteydllä jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Opintojen jälkeen

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työvalmentajana voit toimia esimerkiksi kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhön valmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana, työnjohtajana tai työtoiminnan ohjaajana.

Vammaisalan erityisohjaaja toimit hoito-, ohjaus- tai kuntoutustehtävissä erityistä tukea tarvitsevien kanssa. Työympäristönä voivat olla mm. oppilaitokset, asumisyksiköt, työpajat tai päivä- ja työtoiminta.

Tulosta