Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Työvalmentaja | Vammaisalan erityisohjaaja

Asiantuntijaksi asiakkaan toimintaympäristöön! Koulutus antaa konkreettisia työkaluja asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

25.01.2024

Opintojen kesto:

1-2 vuotta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta on 1-2 päivänä kuukaudessa.

Koulutuksen sisältö

Riverian kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnossa voi valita kahdesta osaamisalasta:
- työvalmennuksen osaamisala, työvalmentaja
- vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, vammaisalan erityisohjaaja.

Osaamisala valitaan opintojen aikana.

Työvalmentaja osaa toteuttaa työvalmennuksen asiakasprosessin sekä toimia työelämäasiantuntijana työvalmennuksessa. Hän tukee asiakastaan tavoitteellisessa matkassa kohti työllistymistä ja työelämässä pysymistä. Koulutus antaa konkreettisia työkaluja ja menetelmiä asiakkaan työllistymisen edistämiseksi.

Koulutuksen aikana opitaan
- tavoiteellisen asiakasprosessin toteuttaminen
- asiakkaan ohjausta ja verkostoissa toimimista sekä lainsäädäntöä.
- asiantuntijana toimimista työelämäyhteistyössä
- valmennus- ja arviointimenetelmien käyttöä

Vammaisalan erityisohjaaja osaa edistää vaikeavammaisten henkilöiden osallisuutta ja hyvinvointia sekä mielenterveyttä ja psykososiaalista hyvinvointia.

Koulutuksen aikaan opitaan
- vaikea- ja monivammaisen asiakkaan terveyden ja turvallisuuden edistämistä
- vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden tukemista
- asiakkaan mielenterveyden edistämistä
- asiakkaan itsemääräämisen tukemista
- haastavien tilanteiden ennaltaehkäisyä
- haastavissa tilanteissa toimimista
- asiakkaan tukemista mielenterveyden ongelmissa.

Koulutus on mahdollista suorittaa vaihtoehtoisesti kokonaan verkossa. Myös yksittäisten tutkinnon osien suorittaminen on mahdollista.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu hakijalle, jolla on sosiaali- ja terveysalan, ohjausalan alan tai muun soveltuvan alan koulutus ja/ tai työkokemusta.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Ammatillinen perustutkinto

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työvalmentaja voi toimia esimerkiksi kuntoutuksen ohjaajana, työkokeilun ohjaajana, työ- tai työhön valmentajana, yksilövalmentajana, urasuunnittelijana, työhönohjaajana, kuntouttavan työtoiminnan ohjaajana, työnjohtajana tai työtoiminnan ohjaajana.

Vammaisalan erityisohjaaja toimii hoito-, ohjaus- tai kuntoutustehtävissä erityistä tukea tarvitsevien kanssa. Työympäristönä voivat olla mm. oppilaitokset, asumisyksiköt, työpajat tai päivä- ja työtoiminta.

Tulosta