Kuljetusalan ammattitutkinto | Metsäala

Kuljetusalan ammattitutkinto, metsäteollisuuden kuljetukset

Kuljetusalan ammattilainen osaa puutavara-auton kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 -1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Kampus:

Valtimo

Lähipäivät:

Noin yksi päivä kuukaudessa. Lähipäivät voivat olla myös ohjauskäyntejä opiskelijan työpaikalla tai ohjausta etäyhteydellä.

Koulutuksen sisältö

Kuljetusalan ammattilainen osaa puutavara-auton kuljetuksen, kuormaamisen, kuormankäsittelyn ja hallitsee ajoneuvon laitteet. Hän tietää kuljetustyypin vaatimat luva, hallitsee asiakirjojen teon, tuntee alan työturvallisuusmääräykset sekä osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Koulutuksen aikana varmistetaan kuljettajan osaaminen energiatehokkaan puunkuljetuksen, kuormaamisen ja kuorman käsittelyn työmalleista.

Koulutuksen jälkeen kuljettaja pystyy analysoimaan omaa työskentelyään puunkuljetuksessa käytettävien ajo- ja hallintajärjestelmien antaman informaation pohjalta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on suunnattu esimerkiksi työssä oleville puutavara-autokuljettajille ja yrittäjille, joilla on riittävä työkokemus puutavaran kaukokuljetuksesta.
Hakija on kiinnostunut kehittämään omaa työtään.

Opiskelijavalinta

Koulutus on oppisopimuskoulutusta valinnan aikataulu muodostuu hakijan ja työnantajan toiveiden mukaisesti.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Koulutukseen hakevan pitää pystyä työskentelemään puutavara-autokuljetuksessa.

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä  ammattipätevyyden jatkokoulutukseen liittyvistä viranomaismaksuista ja oppimateriaalista.

Opintojen jälkeen

Tutkinnon suorittaneella on jatko-opintokelpoisuus sekä ammattikorkeakouluun että yliopistoon.

Metsäalan kuljetusyritykset.

Tulosta