Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto | Kone-, metalli- ja muoviala

Koneistaja

Kone- ja tuotantotekniikan alalla vaaditaan kiinnostusta tekniikan taitoihin ja käsillä tekemiseen! Metallialalla on kysyntää osaajista!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin klo 8-16 välillä.

Koulutuksen sisältö

Koneistaja valmistaa metallista koneenosia työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat sorvaus, jyrsintä ja CNC-koneistus.
Koulutuksen aikana saa perustaidot koneistuksesta, hitsauksesta ja asennuksesta sekä automaatiosta.

Koulutuksen aikana opitaan käyttämään CNC-ohjattuja ja manuaalikäyttöisiä työstökoneita sekä CAD/CAM-tekniikkaa ja 3D-mallinnusta.

Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- koneistus (sorvaus ja jyrsintä)
- CNC-koneistus (CNC-sorvaus ja työstökeskuksen käyttö)
- robotin ohjelmointi (robotisoitu työstökeskuksen käyttö)
- hydrauliikan ja pneumatiikan perusteita
- asennustekniikan perusteita
- hitsauksen perusteita
- 3D-osamallinnus
- kilpa-auton osavalmistus

Lisäksi koulutuksen aikan suoritetaan tulityö- ja työturvallisuuskortit sekä perehdytään kappaleiden 3D-tulostamiseen.

Opintoja on mahdollisuus suorittaa myös työelämälähtöisesti alan yrityksissä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu tekniikasta kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostise.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelutarvikkeista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Yhteensä noin 150 euroa. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja koneistajille tarjoavat metalli- ja muovituotteita valmistavat yritykset sekä konepajat.

Tulosta