Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus

Ammattitaidon syventämistä ja lisävalmiuksia kommunikaatio-ohjaukseen.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

40 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

noin 6 kuukautta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähiopetusta on kaksi päivää kuukaudessa. Opintoihin voi osallistua myös etäyhteyksillä. Lähiopetus on peräkkäisin päivinä maanantaina klo 15 - 20.00 ja tiistaina klo 9 - 15.30.

Koulutuksen sisältö

Kommunikaatiomenetelmien ohjaus on valinnainen tutkinnon osa Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suorittaminen antaa lisävalmiuksia kommunikaatio-ohjaukseen.

Opiskelu onnistuu työn ohessa sekä oppisopimuksella.

Näyttöjen suorittamista varten opiskelija tarvitsee työpaikalla oppimisen paikan.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus on suunnattu puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinnon suorittaneille henkilöille.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 taitotaso B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsun saat sähköpostitse.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Kommunikaatio-ohjaaja työskentelee hyvinvointialueilla sekä tulkkausalan yrityksissä.

Tulosta