Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen

Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja hyödyntää omaa kokemustaan työvälineenä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

31.10.2023 - 05.12.2024

Opintojen laajuus:

20 (osp)

Opintojen kesto:

3 kuukautta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Opetus ja ohjaus toteutetaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on työelämäpainoitteista ja opiskelijalla tulee olla valmius käyttää kokemusasiantuntijuuttaan ohjauksessa. Koulutuksen aikana suoritetaan kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon osa Kokemusasiantuntijana ja vertaisohjaajana toimiminen. Tutkinnon osa keskittyy vertaisryhmän ohjaamiseen ja kokemusasiantuntijuuteen moniammatillisessa yhteistyössä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, joka on käsitellyt omat kokemuksensa ja pystyy tarkastelemaan niitä eri näkökulmista neutraalisti toimien kokemusasiantuntijana.

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään etäyhteydellä joustavasti hakeutumisen jälkeen.

Perustiedot

B2.1 Toimiva itsenäinen kielitaito

Ei pohjakoulutusvaatimusta

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa."

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton.

Opintojen jälkeen

Kokemusasiantuntija ja vertaisohjaaja hyödyntää omaa kokemustaan työvälineenä. Työympäristöinä voivat olla muun muassa järjestöt tai voit toimia ammatinharjoittaja.

Tulosta