Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto | Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Kiinteistönhoitaja

Kiinteistönhoito on monipuolinen ala, jossa voi vaikuttaa ihmisten ja elinympäristöjen viihtyisyyteen ja turvallisuuteen.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 2,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Aloitusviikon jälkeen opetusta on noin yhtenä päivänä viikossa koulutuspaikkakunnalla, pääsääntöisesti klo 9-15 välillä.

Koulutuksen sisältö

Kiinteistönhoitajan työhön kuuluvat kiinteistöjen tekniikan kuten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta, mittaukset ja määräaikaistarkastukset.
Ulkoalueiden työtehtäviä ovat vuodenaikojen mukaan piha-alueiden hoito, lumityöt ja kulkuväylien liukkauden torjunta.

Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- asiakaspalvelutehtävissä toimiminen
- kiinteistön kuntoon ja tarkkailuun liittyvät työtehtävät
- lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmien toiminta ja valvonta
- kiinteistöautomaation käyttäminen
- piha- ja ulkoalueiden hoitotyöt
- kiinteistönhoitoalan työkoneiden käyttö
- rakennustekniset pienkorjaukset

Koulutus on työelämäpainotteista. Koulutuksen toteutukseen sisältyy puolivuosittain noin 6-12 päivää lähiopetusta. Muutoin oppiminen toteutetaan suunnitellusti ja ohjatusti työelämässä esimerkiksi omalla kotipaikkakunnalla. Oppimisen tukena on verkko-oppimisalusta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Kiinteistönhoitajalta edellytetään kykyä työskennellä itsenäisesti ja vastuullisesti. Hänellä tulee olla myös halu työskennellä asiakaspalvelutehtävissä sekä oppia kiinteistötekniikan perusteet.

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Opiskelijalla on oltava tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuus.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja ovat mm. kiinteistöhuolto- tai isännöintiyritykset, kaupunkien ja kuntien kunnossapito, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä teollisuus- ja tuotantolaitokset.

Tulosta