Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto | Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala

Kiinteistönhoitaja (AT) | Tekninen kiinteistönhoitaja

Koulutus soveltuu henkilölle, joka haluaa syventää ammatillista osaamistaan kiinteistön ylläpitoon liittyvissä työtehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

2 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta ja ohjausta tarjotaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti noin 2 kertaa kuukaudessa.

Koulutuksen sisältö

Kiinteistönhoitaja (AT) suunnittelee ja tekee kiinteistön toimintakunnon ylläpitoon liittyviä työtehtäviä huolehtien kiinteistön sisä- ja ulkotilojen käytettävyydestä.

Tekninen kiinteistönhoitaja suunnittelee ja tekee LVI-järjestelmien toiminnan käyttöön ja ylläpitoon liittyviä työtehtäviä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu henkilölle, jolla on jokin teknisen alan peruskoulutus tai useamman vuoden työkokemus ammattialalta.

Oppisopimusta varten hakijalla tulee olla soveltuva työpaikka.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluajat sovitaan erikseen.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Työskentely alalla vaatii hyvää fyysistä kuntoa.

Opetus on maksutonta. Opiskelijalla on oltava tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuus.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tulosta