Vammaisalan ammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kehitysvamma-alan osaajille!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

09.01.2023 - 05.12.2024

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Koulutus järjestetään pääosin verkkototeutuksena. Koulutukseen voi sisältyä myös muita yksittäisiä lähipäiviä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Vammaisala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kehitysvamma-alan osaajille!

Vammaisalan ammattitutkinnon kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) osaamisalan suorittanut osaa työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Tutkinnon suorittanut tukee kehitysvammaisen henkilön toimintakykyä ja oppimista sekä vuorovaikutusta arjen tilanteissa hyödyntäen puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen koulutuksen aikana voi syventää osaamista myös valinnaisen tutkinnon osan opinnoilla esimerkiksi perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii vammaistyössä, hoitotyössä, kasvatus- ja ohjaustyössä toimiville tai alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat motivoituneita työskentelemään kehitysvammaisten ihmisten parissa ihmisläheisessä työssä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Tulosta