Vammaisalan ammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Kehitysvamma-alan ohjaaja (AT)

Vammaisala tarjoaa monipuolisia työtehtäviä kehitysvamma-alan osaajille!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

09.01.2023 - 05.12.2024

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Koulutus järjestetään pääosin verkkototeutuksena. Koulutukseen voi sisältyä myös muita yksittäisiä lähipäiviä opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Koulutuksen sisältö

Vammaisalan ammattitutkinnon kehitysvamma-alan ohjaaja (AT) -osaamisalan suorittaneena osaat työskennellä yksilökeskeisesti, mahdollistaen vammaisen henkilön omat valinnat ja päätöksenteon. Tuet kehitysvammaisen henkilön toimintakykyä ja oppimista sekä vuorovaikutusta arjen tilanteissa hyödyntäen puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Valinnoistasi riippuen koulutuksen aikana voit syventää osaamista myös valinnaisen tutkinnon osan opinnoilla esimerkiksi perheiden ja läheisten kanssa toimimisessa tai sosiokulttuuristen työmenetelmien käyttämisessä.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii vammaistyössä, hoitotyössä, kasvatus- ja ohjaustyössä toimiville tai alasta kiinnostuneille, jotka ovat motivoituneita työskentelemään kehitysvammaisten ihmisten parissa ihmisläheisessä työssä.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Tulosta