Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala - Riveria

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, ohjauksen osaamisala

Koulutus vahvistaa ohjausosaamista. Alanvaihtajat voivat ohjaustyössä hyödyntää aiempaa ammattitaitoaan esim. ammatillisen ohjaajan työssä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

05.08.2024

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Lähipäivät:

Lähiopetusta on 3 -5 päivää kuukaudessa, noin 10 päivää/tutkinnon osa. Opetuspäivät ovat klo 8.30 - 15.00 Joensuussa joko Peltolan, Niskalan tai Linnunniemen kampuksella.

Koulutuksen sisältö

Ohjauksen osaamisala antaa valmiudet hallita vaativia asiakas- ja ohjaustilanteita eri-ikäisten parissa.

Opintojen aikana harjoitellaan käyttämään erilaisia yksilö- ja ryhmänohjauksen menetelmiä. Koulutuksessa toteutetaan elinikäistä ohjausta eri taustaisten ohjattavien kanssa esimerkiksi elämänvaiheiden muutostilanteissa ja hyvinvoinnin edistämisessä, tukien ohjattavan omaa toimijuutta.

Opinnot ovat työelämäpainotteisia. Lähipäivien välissä hankitaan osaamista työpaikalla ohjauksen työtehtävissä noin 25 tuntia viikossa.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista ja työvaatteista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus sopii alanvaihtajille ja alalla jo toimiville. Ohjauksen työtehtävissä työskentelevälle on hyötyä tilannetajusta, joustavuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista. Pääsyvaatimuksena jokin toisen asteen tutkinto.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään Teams-yhteydellä, johon hakija saa kutsun sähköpostitse. Haastatteluja järjestestään 22.1.2024, 27.5.2024, 17.6.2024, 9.9.2024, 16.-17.12.2024. Haastattelut toteutetaan klo 8-16 välillä ja kesto on noin 30 min/hakija.

Opintojen jälkeen

Ammattiitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Ohjauksen osaamisalan suorittanut voi toimia ohjaajana esimerkiksi työpajoilla, ammatillisessa koulutuksessa, järjestöissä tai erilaisissa hankkeissa.

Tulosta