Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto | Kasvatus ja ohjaus

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaaja tukee oppilaan kasvatusta, itsenäistymistä ja oppimiskykyä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

17.01.2023 - 16.02.2024

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on 3 -5 päivää kuukaudessa. Opetuspäivät ovat klo 8.30 - 15.00 Joensuussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa painottuvat ohjausosaaminen koulunkäynninohjauksessa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Koulunkäynninohjaaja tukee ohjattavansa oppimista ja koulunkäyntiä tai opiskelua sekä toimii roolinsa mukaisesti verkostotyössä.

Koulutus on työelämäpainotteista. Koulutuksessa hankitaan osaamista eri-ikäisten ohjaamisesta ja työparityöskentelystä. Opiskelu sisältää oppimista työelämässä, kouluyhteisössä ja itsenäisesti. Opetuspäiviä on 3-5 kuukaudessa Joensuussa.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii alanvaihtajille ja alalla jo toimiville. Kouluympäristössä työskentelevälle on hyötyä tilannetajusta, joustavuudesta ja ongelmanratkaisutaidoista.

Hakijalta vaaditaan peruskoulun oppisisältöjen hallintaa, jotta voi ohjata ohjattavien oppimista.

Opiskelijavalinta

Haastattelun kesto on n. 30 min/hakija. Haastattelut järjestetään Teamsillä klo 8 - 16 välillä. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostilla.

Haastattelupäivät: 11.12.2023, 22.1.2024, 27.5.2024, 17.6.2024, 9.9.2024, 16.12.2024.

Perustiedot

B2.1 (YKI 4)

perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista yhteensä n. 100€. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet sekä kannettavan tietokoneen.

Opintojen jälkeen

Työpaikkoja ovat peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan työympäristöt

Tulosta