Taideteollisuusalan ammattitutkinto | Taideteollisuusala

Käsityöntekijä

Taideteollisuusala sopii yritteliäille ja luoville henkilöille. Alan ammattilainen valmistaa tuotteita, omaa kädentaitoja ja valmiuksia yritystoimintaan.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

henkilökohtaisen suunnitelman mukaan

Opintojen kesto:

1,5 - 2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen ja osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutuksen sisältö

Käsityöntekijän opinnot vahvistavat ja syventävät oman ammattialasi osaamista, joka voi olla kivi-, metalli-, puu, tekstiili- tai vaatetusalalta, tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä.
Käsityöntekijän opinnoissa olet jäsenenä monialaisessa tiimissä, jossa opiskellaan alasta riippumattomia taitoja mm. markkinointiin, verkostoitumiseen ja yrittämiseen liittyen.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus
- kokeilla ideoitaan käytännössä
- verkostoitua eri sidosryhmien kanssa
- valmistaa tuotteita tai ohjata kädentaitoja asiakaslähtöisesti yksityishenkilöille, yrityksille tai yhteisöille
- osallistua messu- ja myyntitapahtumiin tai näyttelyihin.
- perustaa harjoitteluyritys yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta, verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvän tuotekehityksen ja -valmistuksen materiaalikulut. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan perustutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaavalle, joka haluaa vahvistaa ammatillista osaamistaan ja kehittää itseilmaisuaan.

Soveltuvia perustutkintoja ovat esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, taideteollisuusalan perustutkinto, tekstiili- ja muotialan perustutkinto ja puualan perustutkinto (puuseppä).

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 3 tai B1.1 Toimiva peruskielitaito. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja haastattelun perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen teet verkossa. Testilinkki ja ohje lähetetään sinulle sähköpostilla.

Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Saat haastattelukutsun sähköpostitse.

Haastattelun yhteydessä hakijaa pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Työnäytteitä tai portfoliota ei pisteytetä erikseen, vaan ne muodostavat osan haastattelun pisteytyksestä.

Lue tarkemmat valintaperusteet.

Opintojen jälkeen

Ammattiitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Työ voi olla suunnittelua ja valmistusta, korjausta, palvelua tai ohjaustehtäviä.

Tulosta