Taideteollisuusalan ammattitutkinto | Kulttuuriala

Käsityöntekijä

Taideteollisuusala sopii yritteliäille ja luoville henkilöille. Alan ammattilainen valmistaa tuotteita, omaa kädentaitoja ja valmiuksia yritystoimintaan.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Opintojen kesto:

1,5 - 2 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opiskelijan henkilökohtaisen tarpeen ja osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan.

Koulutuksen sisältö

Käsityöntekijän opinnot vahvistavat ja syventävät oman ammattialan osaamista, joka voi olla kivi-, metalli-, puu, tekstiili- tai vaatetusalalta, tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, markkinoinnissa ja myynnissä.
Käsityöntekijän opinnoissa opiskelija on jäsenenä monialaisessa tiimissä, jossa opiskellaan alasta riippumattomia taitoja mm. markkinointiin, verkostoitumiseen ja yrittämiseen liittyen.

Koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus
- kokeilla ideoitaan käytännössä
- verkostoitua eri sidosryhmien kanssa
- valmistaa tuotteita tai ohjata kädentaitoja asiakaslähtöisesti yksityishenkilöille, yrityksille tai yhteisöille
- osallistua messu- ja myyntitapahtumiin tai näyttelyihin.
- perustaa harjoitteluyritys yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Monimuoto-opinnot koostuvat lähiopetuksesta, ohjatusta etäopiskelusta, verkko-opinnoista sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu soveltuvan perustutkinnon suorittaneille tai vastaavat tiedot ja taidot omaavalle henkilölle, joka haluaa vahvistaa ammatillista osaamistaan ja kehittää itseilmaisuaan.

Soveltuvia perustutkintoja ovat esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, taideteollisuusalan perustutkinto, tekstiili- ja muotialan perustutkinto ja puualan perustutkinto (puuseppä).

Opiskelijavalinta

Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessajatkuvan haun aikataulun  mukaisesti."

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Ammatillinen perustutkinto

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi omaan yritystoimintaan liittyvän tuotekehityksen ja -valmistuksen materiaalikulut. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattiitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Taideteollisuusalan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Työ voi olla suunnittelua ja valmistusta, korjausta, palvelua tai ohjaustehtäviä.

Tulosta