Maanmittausalan perustutkinto | Maanmittausala

Kartoittaja

Kartoittaja mittaa ja kartoittaa maastoa monenlaisissa ympäristöissä sekä tekee karttoja ja maastomalleja eri tarkoituksiin. Digitalisaatio ja ikääntyvä työväestö on luonut maanmittausalan toimijoille suurta työvoimapulaa – koulutuksella mahdollistetaan työllistyminen alati kehittyvälle alalle!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

27.03.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Jukolankatu

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista torstaihin klo 8.00 - 15.00.

Koulutuksen sisältö

Maanmittausalan perustutkinto valmentaa toimimaan maanmittaus-, maa- ja infrarakennusalalla.
Koulutuksen avulla opitaan käyttämään nykyaikaisia mittalaitteita ja -välineitä sekä paikkatietoa ja eri maanmittausalan ohjelmistoja.
Koulutuksen aikana opitaan toimimaan hyvää ammatti-, suunnittelu-, soveltamis- ja yhteistyötaitoja vaativissa maanmittausalan työtehtävissä.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu digitaalitekniikasta, ongelmien ratkaisemisesta ja käsillä tekemisestä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu alan myös vaihtajille sekä erityisesti rakentamisen aloilla työuralla etenemistä suunnitteleville.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa 13. - 14.11.2023 ja 11. - 12.12.2023.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.
Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Kartoittaja työskentelee kaupunkien, kuntien ja eri organisaatioiden palveluksessa maanmittauksen, kartoituksen, merkintäaineiston käsittelyn, 3D mallintamisen ja muissa nykyaikaiseen tiedonkeräämiseen liittyvissä tehtävissä.

Tulosta