Maanmittausalan ammattitutkinto | Maanmittausala

Kartoittaja (AT)

Koulutus antaa hyvät valmiudet maanmittausalalla kehittymiseen. Alalla on digitalisaation ja ikääntyvän väestön seurauksesta suuri työvoiman tarve.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Oppisopimuskoulutus

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Jukolankatu

Lähipäivät:

Lähipäivät sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus valmentaa toimimaan maanmittaus-, maa- ja infrarakennusalalla. Koulutuksen kautta voi täydentää puuttuvia tai vanhentuneita pätevyyksiä sekä työssä tarvittavia lupakortteja. Lisäksi on mahdollista hankkia lisää osaamista esim. nykyaikaisten opiskella mittalaitteiden ja välineiden sekä paikkatiedon hyödyntämistä. Ammattitutkinnon suorittanut voi hyödyntää osaamistaan itsenäisesti alan moninaisissa ja kehittyvissä toimintaympäristöissä.

Oppisopimuskoulutuksessa työnantaja kouluttaa jo työsuhteessa olevan työntekijän tai uuden työntekijän. Työntanaja tekee määräaikainen työsopimuksen oppisopimuskoulutuksen ajaksi.

Työpaikalla tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja, joka voi olla esimerkiksi esihenkilö tai kolleega. Työpaikkaohjaaja toimii tukihenkilönä ja neuvonantajana työpaikalla.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Maanmittaus-, maa- ja talonrakennus, kaivos- ja infrarakennusalalla työskentelevät yli 18-vuotiaat tai kattavan kokemuksen muulta ammatilliselta alalta omaavat henkilöt. Erityisesti koulutus soveltuu alan vaihtajille sekä erityisesti rakentamisen aloilla työuralla etenemistä suunnitteleville.

Koulutus soveltuu erinomaisesti omassa työtehtävässä pätevöitymiseen, sekä työnjohdollisista, vaativista mittaustöistä, paikkatiedoista tietopalveluista ja kiinteistöasioista kiinnostuneille.

Hakijalla tulee olla työpaikka oppisopimuskoulutukseen hakiessa.
Yrittäjä voi solmia ns. yrittäjän oppisopimuksen, jolloin toinen yrittäjä toimii mentorina.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito

Ammatillinen perustutkinto.

Työskentely alalla edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa.

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä opiskelumateriaaleista, koko tutkinnon suorittavalle 200 € ja tutkinnon osan tai osia suorittavalle 100€.

Opintojen jälkeen

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja ovat maanmittauslaitos, maanmittaus-, maa- ja vesirakennusalan yritykset sekä kaivos- ja infrarakentamisalan eri toimijat.

Tulosta