Kaivosalan perustutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Kaivostyöntekijä | Rikastaja

Kaivosalan ammattilaiset työskentelevät mm. louhintaan ja rikastukseen sekä kaluston kunnossapitoon, huoltoon ja tuotannon käynnissäpitoon liittyvissä tehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

05.12.2022 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin kello 8-16.

Koulutuksen sisältö

Kaivosalan koulutus tarjoaa perustiedot geologiasta, mineralogiasta ja kalliomekaniikasta.

Kaivostyöntekijä louhii metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja eri teollisuuden alojen raaka-aineiksi. Työtehtävät sisältävät louhintaa, kallion tukemistöitä, varustelutöitä ja kaluston huoltoa.
Kaivostyöntekijä työskentelee niin maanalaisissa kaivoksissa kuin maanpäällisillä avolouhoksilla tai rikastamoissa.

Rikastaja työskentelee kaivoksen rikastamossa, jossa tietokoneohjatuin prosessein louhittu malmi tai mineraali rikastetaan jatkojalostukseen sopivaksi. Rikastaja voi myös työskennellä malmin etsinnän parissa. Rikastajan työtehtävät sisältävät tuotannon käynnissä- ja kunnossapitoa, rikastus- sekä prosessiautomaatiota.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat työllistyöä kaivosalalle teknisiin työtehtäviin.

Koulutus edellyttää vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäisiin ratkaisuihin.
Kaivosalan työntekijä on luonteeltaan harkitsevainen, rauhallinen, yhteistyötaitoinen ja omaa terveen arvomaailman.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun  mukaisesti.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoiavat kaivosyhtiöt ja tuotantolaitokset Suomessa ja ulkomailla.

Tulosta