Kaivosalan perustutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Kaivostyöntekijä | Rikastaja

Kaivostyö sisältää louhintaa, rikastusta, porausta ja panostusta. Riverialla on käytössä alan huippukalustoa!

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Kaivostyöntekijä louhii metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja teollisuuden alojen raaka-aineiksi. Työ on louhintaa, tunneleiden kaivamista sekä koneiden ja laitteiden käyttöä ja huoltoa. Työympäristö voi olla maanalaisissa kaivoksissa tai maanpäällisillä avolouhoksilla ja rikastamoissa. Työ on fyysistä ja työpäivät ovat usein pitkiä.

Rikastajatyöskentelee kaivoksen rikastamossa. Rikastuksessa malmista erotetaan arvokkaat mineraalit muista aineista ja epäpuhtauksista. Rikastaja valvoo rikastusprosessia, osallistuu mineraalien kemialliseen käsittelyyn ja käyttää erilaisia koneita ja laitteita. Rikastajan työ on tärkeä osa kaivostoimintaa.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikka on maanalaisessa kaivoksessa, avolouhoksessa, rikastuslaitoksessa tai mineraalien jalostustehtaalla.

Tulosta