Kaivosalan ammattitutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Kaivosalan ammattitutkinto, avolouhinnan osaamisala

Koulututus tarjoaa perustiedot geologiasta, mineralogiasta ja kalliomekaniikasta. Valittavana on joko avolouhinnan tai maanalaisen kaivoksen osaamisalat.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

Ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähipäivät sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus valmentaa toimimaan maa- ja infrarakennustyömailla taloudellisesti ja laadukkaasti. Koulutus soveltuu erinomaisesti omassa työtehtävässä pätevöitymiseen.
Koulutus antaa lisää osaamista koneohjausjärjestelmistä, mittalaitteiden käytöstä ja työmenetelmistä.
Koulutuksen suorittanut voi toimia alan moninaisissa ja vastuullisissa tehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa panostajan lupakirjaan valmentava koulutus sekä täydentää työssä tarvittavia pätevyyksiä ja lupakortteja.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä opiskelumateriaaleista, koko tutkinnon suorittavalle 200 € ja tutkinnon osan tai osia suorittavalle 100€.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Maarakennus tai kaivosalalla työskentelevät tai kattavan kokemuksen muulta ammatilliselta alalta omaavat henkilöt. Hakija tulee olla yli 18-vuotias.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.2 toimivaa itsenäistä kielitaitoa.Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Työskentely alalla edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse.
Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat kaivos-, maa- ja vesirakennusalan yritykset sekä kaivos- ja infra-alan eri toimijat.

Tulosta