Kaivosalan ammattitutkinto | Kaivos-, maarakennus- ja infrarakentamisala

Kaivosalan ammattitutkinto, avolouhinnan osaamisala

Koulututus tarjoaa perustiedot geologiasta, mineralogiasta ja kalliomekaniikasta. Valittavana on joko avolouhinnan tai maanalaisen kaivoksen osaamisalat.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Ammattitutkinto

Hakuaika:

09.01.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

150 (osp)

Aloituspäivämäärä:

11.01.2024

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Outokumpu

Kampus:

Outokumpu

Lähipäivät:

Lähipäivät sovitaan opintojen aloituksen yhteydessä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus valmentaa toimimaan maa- ja infrarakennustyömailla taloudellisesti ja laadukkaasti. Koulutus soveltuu erinomaisesti omassa työtehtävässä pätevöitymiseen.
Koulutus antaa lisää osaamista koneohjausjärjestelmistä, mittalaitteiden käytöstä ja työmenetelmistä.
Koulutuksen suorittanut voi toimia alan moninaisissa ja vastuullisissa tehtävissä huomioiden ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset.

Koulutuksessa on mahdollista suorittaa panostajan lupakirjaan valmentava koulutus sekä täydentää työssä tarvittavia pätevyyksiä ja lupakortteja.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Maarakennus tai kaivosalalla työskentelevät tai kattavan kokemuksen muulta ammatilliselta alalta omaavat henkilöt.

Opiskelijavalinta

Hakija on oltava yli 18-vuotias.
Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun  mukaisesti.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Työskentely alalla edellyttää hyvää fyysistä kuntoa ja terveydentilaa.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta.
Kustannuksia voi syntyä opiskelumateriaaleista, koko tutkinnon suorittavalle 200 € ja tutkinnon osan tai osia suorittavalle 100€.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammattitkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat kaivos-, maa- ja vesirakennusalan yritykset sekä kaivos- ja infra-alan eri toimijat.

Tulosta