Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Hoiva-avustajakoulutus maahanmuuttajille

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla. Koulutuksen tavoitteena saada töitä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä Pohjois-Karjalassa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

60 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

15 kuukautta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9–20 välillä (aamu- tai iltaopetusta). Osa opetuksesta voi olla Teamsin välityksellä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä ja verkko-opiskelua. Työelämässä oppiminen on mahdollisesti vuorotyötä

Koulutuksen sisältö

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä vanhusten ja vammaisten parissa huolehtien asiakkaiden perustarpeista.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta
- kasvun ja osallisuuden edistäminen
- ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Opintoihin sisältyy lisäksi
- suomen kielen opiskelua (S2-kieli)
- opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja
- työelämäpäiviä
- työelämässä oppimisen jaksoja.

Oppilaitos auttaa työpaikkojen hakemisessa työelämäjaksoja varten. Tukea on saatavana myös muihin opintoihin.

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusella.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla avustavissa tehtävissä vanhus- tai vammaistyössä.

Opinnot ja työ edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkistä työotetta sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 2 tai A2.2 Kehittyvä peruskielitaito.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelut järjestetään oppilaitoksessa. Saat haastattelukutsun sähköpostitse.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Haastattelukutsu lähetetään hakijan sähköpostiin.

Opintojen jälkeen

Hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja lähihoitajaksi ja suorittaa koko koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp).

Hoiva-avustaja työskentelee palvelutaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä. Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja monipuoliset.

Tulosta