Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Hoiva-avustaja

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä vanhuksille tai vammaisille tarkoitetussa palvelutalossa tai hoivakodissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

jatkuva haku

Opintojen laajuus:

60 (osp)

Aloituspäivämäärä:

sovitaan henkilökohtaisesti

Opintojen kesto:

1 vuosi

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Kitee

Kampus:

Kitee

Lähipäivät:

Lähiopetusta järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9–14.30 välillä. Osa opetuksesta voi olla Teamsin välityksellä. Opintoihin kuuluu myös itsenäistä ja verkko-opiskelua. Työelämässä oppiminen on mahdollisesti vuorotyötä

Koulutuksen sisältö

Hoiva-avustaja avustaa eri ikäisten ja erilaisten asiakkaiden päivittäisissä arjen toiminnoissa, kuten peseytymisessä ja pukeutumisessa, ruokailussa, kommunikoinnissa sekä liikkumisessa ja ulkoilussa.

Koulutuksessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:
-Kasvun ja osallisuuden edistäminen
-Ikääntyvien osallisuuden edistäminen.

Opintojen aloitusajankohta sovitaan henkilökohtaisesti.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelumateriaaleista, työvaatteista ja viranomaismaksuista. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille tai alalla työskenteleville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.


Opinnot ja työ edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja, vastuullisuutta, ongelmanratkaisukykyä ja palveluhenkistä työotetta sekä hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 2 taitotaso A2.2 Kehittyvä peruskielitaito

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään oppilaitoksen tiloissa. Haastattelukutsu lähetetään hakijalle sähköpostitse.

Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on liitettävä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Valintahaastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti.

Opintojen jälkeen

Hoiva-avustajan koulutuksen jälkeen on mahdollisuus jatkaa opintoja lähihoitajaksi ja suorittaa koko koko sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp).

Hoiva-avustaja työskentelee avustavissa tehtävissä vanhusten ja vammaisten palvelutaloissa, hoivakodeissa ja asumispalveluyksiköissä huolehtien asiakkaiden perustarpeista. Työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja monipuoliset.

Tulosta