Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto | Ravintola- ja catering-ala

Dieettikokki

Dieettikokki valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettisen vakaumuksen perustuvia ruokalajeja ja aterioita.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Erikoisammattitutkinto

Hakuaika:

non stop

Opintojen laajuus:

160 (osp)

Opintojen kesto:

1 - 1,5 vuotta

Opiskelutapa:

Monimuoto-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Niskala

Koulutuksen sisältö

Dieettikokki valmistaa asiakkaan erityisruokavalion mukaisia ja eettisen vakaumuksen perustuvia ruokalajeja ja aterioita. Hän myös pakkaa ja laittaa esille valmistamansa ruokalajit ja ateriat sekä huolehtii niihin liittyvistä pakkausmerkinnöistä ja tuoteselosteesta.

Tutkinto antaa opiskelijalle laaja-alaiset tiedot ravitsemuksesta ja erityisruokavalioiden toteuttamisesta sekä edellytykset ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan.

Koulutuksessa voi suorittaa koko tutkinnon sijaan myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opiskelu tapahtuu Workseed-oppimisympäristössä, jossa voi työskennellä ajasta ja paikasta riippumatta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus on suunnattu jatkokoulutukseksi ravitsemisalalla toimiville henkilöille, jotka tarvitsevat työtehtävissään erityisruokavalio-osaamista. 

Opiskelijalla tulee olla työpaikka, jossa tutkinnonosien vaatimusten mukainen työskentely on mahdollista. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa jatkuvan haun aikataulun  mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Ammatillinen peruskoulutus

Työskentely alalla vaatii hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelutarvikkeista. Opiskelijalla tulee olla tietokoneen ja verkkoyhteyden käyttömahdollisuus. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opintojen jälkeen

Ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Dieettikokki työskentelee erityisruokavalioiden valmistuksen asiantuntijana ja dieettikokkina alan vaativimmissa työtehtävissä, mm. ravintoloissa, suurkeittiöissä ja erilaisissa ruokapalveluyrityksissä.

Tulosta