Tekstiili- ja muotialan perustutkinto | Tekstiili- ja muotiala

Designtekstiilien valmistaja | mittatilausompelija | sisustustekstiilien valmistaja

Mahdollisuuksia ja monipuolisuutta tekstiili- ja muotialan osaajana! Suunnittelun ja valmistuksen lisäksi töitä tehdään esimerkiksi kaupallisen ja teknisen alan sekä kiertotalousalan tehtävissä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

18.09.2023 - 01.12.2023

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

08.01.2024

Opintojen kesto:

2-3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin pääsääntöisesti klo 8 ja 16 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain.

Koulutuksen sisältö

Opintojen alussa olevien kaikille yhteisten tutkinnon osien Tuotteistaminen ja osaamisesta viestiminen sekä Tekstiili- ja muotialan toimintaympäristössä toimiminen jälkeen opiskelija valitsee, suuntaako opintonsa vaatteiden, sisustustekstiilien vai designtekstiilien valmistukseen.

Tutkintonimike määräytyy osaamisalan valinnaisen tutkinnon osan perusteella ja voi olla designtekstiilien valmistaja, mittatilausompelija tai sisustustekstiilien valmistaja.

Designtekstiilien valmistaja suunnittelee ja valmistaa tilaustyönä asiakkaille ja asiakasryhmille yksilöllisiä tekstiilituotteita uusilla sekä perinteisillä menetelmillä ja tekniikoilla. Designtekstiilien valmistajalla on laaja tuntemus alalle tyypillisten tekstiilitekniikoiden, materiaalien ja perinteiden osalta sekä vankka käsityötaito, jota voi hyödyntää alan valmistus-, ohjaus-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Mittatilausompelija suunnittelee, valmistaa ja kaavoittaa erilaisille asiakasryhmille yksilöllisiä vaatteita ja asusteita sekä hallitsee vaatetusalan koneet ja laitteet, oikeat työmenetelmät ja materiaalit. Mittatilausompelija voi toimia myös esimerkiksi vaatteiden myyjänä ja pukeutumisneuvojana.

Sisustustekstiilien valmistaja suunnittelee, valmistaa ja kaavoittaa sisustus- ja käyttötekstiilejä asiakaslähtöisesti koteihin, yrityksiin ja julkisiin tiloihin. Sisustustekstiilien valmistajalla on materiaalituntemusta ja hän hallitsee oikeat työmenetelmät.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus sopii kaikille peruskoulun päättäneille tekstiileistä, vaatteista, muodista ja käsitöistä kiinnostuneille.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Haastattelun yhteydessä hakijaa pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Työnäytteitä tai portfoliota ei pisteytetä erikseen, vaan ne muodostavat osan haastattelun pisteytyksestä.

Perustiedot

B1.1 toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Terveydellisiä rajoitteita ovat tekstiili- ja väripölyallergiat.

Opiskelijat valitaan haastattelun sekä tarvittaessa kielitestin perusteella. Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla opiskelu- ja harjoitusmateriaaleista, oppikirjoista, opiskelu- ja pientyövälineistä kuten sakset ja mittanauha.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut työskentelee työntekijänä tai esimiestehtävissä toisen palveluksessa tai teollisuudessa. Hän voi toimia myös yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Designtekstiilien valmistaja työskentelee esimerkiksi tekstiili- ja muotialan valmistus-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä ohjaustehtävissä kädentaitojen ohjauspalveluita tuottavissa yrityksissä.

Mittatilausompelija työskentelee esimerkiksi tekstiili- ja muotialan vaatteen valmistus-,korjaus, myynti- ja markkinointitehtävissä, pukeutumisneuvojana sekä teatteri- ja elokuva-alan puvustamoissa.

Sisustustekstiilien valmistaja työskentelee esimerkiksi tekstiili- ja muotialan valmistustehtävissä ompelimoissa ja verhoomoissa sekä myynti-, stailaus- ja markkinointi tehtävissä tekstiilialan yrityksissä ja tavarataloissa.

Tulosta