Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto | Sähkö-, prosessi- ja automaatioala

Automaatioasentaja | Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalalla tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun, siirron, sähköistyksen, sähköasennusten korjauksen ja huollon sekä automaation ja kunnossapidon erilaisia ammattilaisia.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Kitee

Kampus:

Kitee

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Sähköasentaja työskentelee sähköjärjestelmien parissa. Hän asentaa, huoltaa ja korjaa sähkölaitteita, johtoja ja kaapeleita rakennuksissa ja laitteistoissa.

Automaatioasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa automaatiolaitteita ja ohjausjärjestelmiä teollisuus- ja tuotantoympäristöissä. Työhön kuuluu esimerkiksi automaatiolaitteiden asennusta, ohjelmointia, testausta, vianetsintää ja huoltoa. Hän varmistaa, että automaatiojärjestelmät toimivat tehokkaasti ja turvallisesti.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.2 Sujuva peruskielitaito.

Työskentely alalla vaatii hyvää fyysistä kuntoa. Rajoittunut värinäkö voi vaikeuttaa alalla työskentelyä.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikat ovat teollisuuslaitoksissa, sähköverkostoyrityksissä sekä sähköalan urakointiliikkeissä.

Tulosta