Ajoneuvoalan perustutkinto | Ajoneuvoala

Automaalari | Autokorimekaanikko | Automekaanikko | Diagnoosimekaanikko | Huoltomyyjä | Hyötyajoneuvomekaanikko | Pienkonemekaanikko | Varaosamyyjä

Ajoneuvoala on ollut voimakkaassa kasvussa viime vuosina. Alalle tarvitaan myyntiin, vauriokorjauksiin ja ajoneuvotekniikkaan erikoistuneita palveluosaajia.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta on maanantaista perjantaihin klo 8-16. Lähipäivät voivat vaihdella eri tutkinnon osissa.

Koulutuksen sisältö

Automaalarin työtehtäviin kuuluvat ajoneuvojen korirakenteiden pohjustus, perus- ja korjausmaalaukset sekä pintakäsittely kuten fiksaus ja vahaus.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- ajoneuvojen korirakenteiden maalauksen pohjustukset
- ajoneuvojen perus- ja korjausmaalaukset
- ajoneuvojen pintakäsittely.

Autokorimekaanikko tarkastaa kolarivaurion korjattavuuden ja tekee kustannusarvion sekä korjaa ajoneuvon maalausvalmiiksi. Työ vaatii monipuolista
teknistä osaamista, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- asiakaspalvelu
- autonkorin mittaus ja oikaisu
- auton valmistusmateriaalien tuntemus ja liitostekniikat
- auton muoviosien vaihtotyöt
- pintavauriotyöt ja peltiosien oikaisu-ja vaihtotyöt
- autonkorin hitsaustyöt
- automaalauksen perusteet
- perehtyminen korin sähkövarusteisiin ja turvajärjestelmiin.

Automekaanikko hallitsee auton etupuskurista takapuskuriin ja kaiken siltä väliltä. Työssä korostuvat kädentaidot.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- auton toimintaperiaate, rakenne ja järjestelmät
- auton huoltamiseen ja korjaamiseen liittyvät taidot ja menetelmät
- autosähkö ja -elektroniikka sekä ohjausjärjestelmät
- moottori ja voimansiirto
- työhön kuuluvien materiaalien ja liitosmenetelmien tunteminen
- asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot.

Diagnoosimekaanikko hallitsee ajoneuvoalan korjaus- ja vianmääritystehtävät sekä ajoneuvojen sähköiset järjestelmät.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- ajoneuvojen sähköisten järjestelmien vianmääritys, diagnostiikka ja korjaukset
- ajoneuvojen sähköjärjestelmät sekä niiden mittaus- ja testivälineet
- työssä käytettävät tietokoneet, diagnosointilaitteet sekä maahantuojien ja varaosaliikkeiden tietokoneohjelmat
- asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot.

Huoltomyyjä on korjaamoiden asiakaspalvelun ammattilainen, joka yhdistää laadukkaan asiakaspalvelun ja autoalan teknisen osaamisen.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- ajoneuvojen huollon asiakaspalvelu
- ajoneuvoalan tekninen osaaminen
- työssä käytettävät termistöt, autoalan tekniikka, maahantuojien ja autoliikkeiden tietokoneohjelmat sekä toiminnanohjausjärjestelmät.

Hyötyajoneuvomekaanikko toimii ajoneuvojen huolto-, vianhaku ja korjaustehtävissä.
Opintojen aikana tutuksi tulevat
- ajoneuvojen huolto, vianhaku ja korjaustehtävät
- hyötyajoneuvojen rakenne, toiminta, vianetsintä sekä niiden huolto-, säätö- ja korjaustyöt
- asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot.

Pienkonemekaanikko huoltaa ja korjaa moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita kuten esimerkiksi mopoja, moottoripyöriä, mönkijöitä ja veneitä.
Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- pienkoneiden toimintaperiaate, rakenne ja järjestelmät, moottori ja voimansiirto
- pienkoneen huoltamiseen ja korjaamiseen liittyvät taidot ja menetelmät
- sähkö ja -elektroniikka sekä ohjausjärjestelmät
- asiakaspalvelu.

Varaosamyyjän tuntee autot. Mielenkiinto ja harrastuneisuus autoja kohtaan ovat tärkeitä asioita. Työssä vaaditaan ulospäin suuntautuneisuutta sekä
asiakaspalveluhenkisyyttä.
Opintojen aikana tutuksi tulevat:
- huolto- ja korjaustyöt
- varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu
- varastonhallinta.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus edellyttää asiakaspalveluhenkisyyttä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.
Valintahaastattelut järjestetään oppilaitoksessa.
Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Perustiedot

B2.2 Toimiva itsenäinen kielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Työskentely alalla vaatii jonkin verran fyysistä kuntoa. Ihoallegiat voivat rajoittaa alalla työskentelyä.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Kustannuksia voi tulla turvakengistä ja viranomaismaksuista.
Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.
Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille tietokone annetaan omaksi henkilökohtaiseen käyttöön opintojen alussa.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Automaalarille työpaikkoja tarjoavat automaalaamot, autoliikkeet, fiksaamot, värimyymälät, venetehtaat tai teollisuusmaalaamot.
Autokorimekaanikollle työpaikkoja tarjoavat autoliikkeet, autokorikorjaamot.
Automekaanikolle ja diagnoosimekaanikolle työpaikkoja tarjoavat isot autotalot ja merkkikorjaamot.
Huoltomyyjälle ja varaosamyyjille työpaikkoja tarjoavat autokorjaamot, autoliikkeet, rengasliikkeet ja varaosamyymälät.
Hyötyajoneuvomekaanikolle työpaikkoja tarjoavat autokorjaamot, kuljetusliikkeet, rengasliikkeet, koneliikkeet ja -korjaamot, maatalouskoneliikkeet ja -korjaamot.
Pienkonemekaanikoille työpaikkoja tarjoavat pienkoneiden myynti- ja korjausliikkeet, maahantuojan huoltokorjaamot, vapaa-ajanviettoon erikoistuneet yritykset ja kiinteistöhuoltoyritykset.

Tulosta