Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto | Sosiaali- ja terveysala

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Kuntoutusalan asiantuntijaksi! Koulutus antaa konkreettisia työkaluja asiakkaan työllistymisen ja kuntoutumisen edistämiseksi sekä valmiudet autistisen henkilön tukemiseen ja ohjaamiseen eri tilanteissa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Tutkinnon osat

Hakuaika:

15.02.2024 - 31.07.2024

Opintojen laajuus:

40 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.09.2024

Opintojen kesto:

4 kuukautta

Opiskelutapa:

Verkko-opiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Teams-opetuspäivät ovat
12. - 13.9.2024 klo 9 - 15.00

24. - 25.10.2024 klo 9 - 15.00

28. - 29.11.2024 klo 9 - 15.00

Koulutuksen sisältö

Koulutus antaa valmiudet autistisen henkilön tukemiseen ja ohjaamiseen erilaisissa tilanteissa. Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen on tutkinnon osa kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnosta.

Opintojen aikana perehdyt seuraaviin teemoihin:
- autismin kirjo ja erilaiset arviointi- ja kuntoutusmenetelmät
- aistien huomioiminen autistisen henkilön tukemisessa
- autistisen kommunikoinnin tukeminen sekä toiminnanohjauksen tukeminen
- oppimisen tukeminen
- haastava käyttäytyminen

Opinnot ovat monimuotokoulutusta. Lähipäivät toteutetaan etäyhteydellä Teams-opetuksena. Lähipäiviä on kuusi ja tämän lisäksi opinnot sisältävät tiimi- ja yksilötehtäviä sekä työelämässä toteutettavia tehtäviä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Kaikille Riverian opiskelijoille suositellaan kannettavaa tietokonetta opiskelun työkaluksi. Opiskelijat hankkivat tietokoneen omakustanteisesti.

Opiskelijavalinta

Koulutus soveltuu lisäkoulutukseksi vammaisalan asiantuntijatehtävissä tai muissa vastaavissa tehtävissä toimiville oman ja työyhteisön osaamisen kehittämiseen autististen asiakkaiden ohjaamisessa ja tukemisessa.

Tässä koulutuksessa edellytetään opiskelijalta suomen kielen taitotasoa YKI 4 tai B2.1 Itsenäisen kielitaidon perustaso. Jos äidinkielesi ei ole suomi, liitä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Tutkinnossa on toimintakykyyn ja terveydentilaan liittyviä vaatimuksia. Terveydentilavaatimuksilla varmistetaan, että opiskelija on terveydentilaltaan ja toimintakyvyltään kykenevä alan opintoihin oppilaitoksessa ja työpaikalla.

Opiskelijan terveydentila tai toimintakyky ei saa vaarantaa asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden tai muiden opiskelijoiden turvallisuutta.

Jo hakuvaiheessa kannattaa tarkistaa onko koulutuksessa sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle. Tarvittaessa kannattaa keskustella terveydenhoitajan, lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.

On hakijan etu, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jossa hän ei terveydentilansa tai toimintakykynsä vuoksi voisi opiskella tai toimia työpaikalla. 

Mikäli hakijalla on ollut päihderiippuvuus, suosittelemme ennen alan opintoihin hakeutumista vähintään kahden vuoden raittiutta.
Pääsääntöisesti emme valitse korvaushoidossa olevia hakijoita opiskelemaan sosiaali- ja terveysalaa. Hakijan tulee ilmoittaa korvaushoidosta jo hakeutumisen yhteydessä, jotta yksilöllinen tilannearvio soveltuvuudesta voidaan tehdä.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista Opintopolku.fi -palvelussa Hakijan terveys ja toimintakyky.

Lisätietoja terveydentilan arvioinnista hakuvaiheessa.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelu järjestetään Teams-yhteydellä. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Haastatteluja järjestetään
2.4.2024 klo 8 - 10.00
22.4.2024 klo 12 - 14.00
27.4.2024 klo 12 - 14.00
12.8.2024 klo 12 - 14.00


Jos hakijan äidinkieli ei ole suomi, hänen on liitettävä hakemukselle todistus suomen kielen taidosta. Katso hyväksytyt todistukset kielitaidosta.

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelukutsu lähetetään sähköpostitse.

Tulosta