Taideteollisuusalan perustutkinto | Taideteollisuusala

Artesaani sisustusala

Osaajaksi sisustusalalle! Sisustusalan artesaani suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle toiveiden mukaisia tila- ja sisustusratkaisuja. Lisäksi hän myy rakennus- ja sisustustarvikkeita, huonekaluja sekä sisustustekstiilejä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.08.2024

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Sisustusalan artesaani suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle toiveiden mukaisia tila- ja sisustusratkaisuja. Sisustettava tila voi olla asunto, julkinen tila tai vaikkapa myymälä. Lisäksi hän myy rakennus- ja sisustustarvikkeita, huonekaluja sekä sisustustekstiilejä. Hän työskentelee esimerkiksi visualistina tavaratalossa, sisustusrakentajana tai sisustusremontoijana alan yrityksissä tai sisustusassistenttina.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Koulutus vaatii visuaalisuutta ja muodonhahmottamista, yritteliäisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Sisusrakentamisen tehtävissä tarvitaan myös fyysistä voimaa.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, allergiat ja astma saattavat rajoittaa alalla työskentelyä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelut järjestetään 2.-3.5.2024.
Paikka: Riveria Peltolan kampus, Peltolankatu 4, Taitotalo 2. krs, 80220 Joensuu.


Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Kokoa portfolio kiinnostuksesi kohteesta/kohteista tai harrastuksistasi. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voit tuoda mukanasi tuotteen tai tuotteita, jotka olet itse tehnyt. Niiden avulla voit esitellä harrastuneisuuttasi sekä perustaitojasi.

Portfoliossa tärkeää ovat kuvat. Esitysmuodon ja -tekniikan voit päättää itse. Ota portfolio tai työnäyte mukaan haastatteluun ja valmistaudu esittelemään se. Portfolio on mahdollista esittää myös sähköisessä muodossa.

Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat sisustusmyymälät, sisustustarvikeliikkeet, tavaratalot ja sisustussuunnittelutoimistot.

Tulosta