Taideteollisuusalan perustutkinto | Taideteollisuusala

Artesaani sisustusala

Sisustusalan artesaanilla on visuaalista silmää ja hän pitää sisustamisesta. Hän tulee toimeen ihmisten kanssa ja tykkää tehdä töitä käsillä.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2 - 3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Lähiopetusta ja ohjausta on pääasiassa maanantaista perjantaihin kello 8 ja 16 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain.

Koulutuksen sisältö

Sisustusalan artesaani suunnittelee ja toteuttaa asiakkaalle toiveiden mukaisia tila- ja sisustusratkaisuja. Hän työskentelee visualistina tavaratalossa, sisustusrakentajana tai sisustusremontoijana alan yrityksissä tai sisustusassistenttina.

Opintojen aikana tutuksi tulevat
- tilasuunnittelun perusteet
- suunnittelun ja työskentelyn dokumentointi
- alan ammattiohjelmistojen käyttö, mm. 2D- ja 3D-ohjelmistoja
- materiaalitietoutta
- sisutusrakentamista, päällystystöitä, kalusteasennuksia, tilan sisustamista
- kustannusarvion tekemistä
- asiakasprojektien toteuttamista.

Osaamista hankitaan sekä oppilaitoksessa että työpaikoilla.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Koulutus soveltuu sekä sisustussuunnittelusta että toteutuksesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus vaatii hyvää visuaalisuutta ja muodonhahmottamista, yrittelijäisyyttä ja pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja. Sisusrakentamisen tehtävissä tarvitaan myös fyysistä voimaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen sisältö ja pisteytys:
- ennakkotehtävä ja yksilöhaastattelu – 0-6 pistettä
- muotoilu- ja suunnittelutehtävä – 0-4 pistettä.

Pääsy- ja soveltuvuuskoe pisteytetään asteikolla 0-10. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, hän ei voi tulla valituksi.

Hakija saa hakemuksella antamaansa sähköpostiosoitteeseen
- ohjeet ennakkotehtävästä sekä sen palauttamisesta
- kutsun henkilökohtaiseen haastattelun sekä oppilaitoksessa toteutettavaan muotoilu- ja suunnittelutehtävään.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, allergiat ja astma saattavat rajoittaa alalla työskentelyä.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä.
Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä.

Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opetus on maksutonta. Opiskelukustannuksia tulee opiskelu- ja pientyövälineistä, esimerkiksi suhdeviivain, mittanauha ja sakset, opiskelu- ja harjoitustyömateriaaleista sekä alan oppikirjoista.
Oppivelvolliselle opiskelusta ei aiheudu kustannuksia. Oppilaitos tarjoaa oppikirjat, -materiaalit ja opiskelussa tarvittavat työasut ja -välineet.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Sisustusalan artesaani voi työskennellä esimerkiksi myyjänä sisustusmyymälässä, sisustustarvikeliikkeessä, visualistina tavaratalossa, sisustusrakentajana tai sisustusremontoijana alan yrityksessä tai sisustusassistenttina sisustussuunnittelutoimistossa.

Tulosta