Taideteollisuusalan perustutkinto | Taideteollisuusala

Artesaani käsityömuotoilu

Uniikkiesineitä sekä yksilöllistä tekemistä! Käsityömuotoilun artesaani suunnittelee ja toteuttaa käsityötuotteita käyttäen perinteisiä työskentelytapoja ja nykytekniikkaa.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

19.02.2024 - 20.03.2024

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

12.08.2024

Opintojen kesto:

Opintojen kesto noin 3 vuotta.

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on arkisin, pääsääntöisesti klo 8 ja 15 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain. 

Koulutuksen sisältö

Uniikkiesineitä sekä kädentaitoja! Käsityömuotoilun artesaani suunnittelee ja valmistaa käsityötuotteita käyttäen perinteisiä työskentelytapoja ja nykytekniikkaa. Alalla valmistetaan pieniä sarjoja ja yksilöllisiä esineitä.

Tutkinnon perusteet

Kustannukset

Oppivelvollisille opiskelu on maksutonta.

Opiskelijavalinta

Peruskoulun päättävät tai sen aikaisemmin päättäneet oppivelvolliset.

Opiskelu ja työskentely alalla vaatii kokonaisuuksien hahmottamista, pitkäjänteisyyttä, ongelmanratkaisukykyä ja kädentaitoja.

Suomen kielen kielitaitovaatimus on YKI 3 taitotaso B1.1 Toimiva peruskielitaito.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeessa selvitetään hakijan oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, tavoitteita, motivaatiota ja vuorovaikutustaitoja. Kokeeseen sisältyy
1. verkossa tehtävä soveltuvuusarviointi
2. haastattelu ja mahdolliset alakohtaiset tehtävät.

Soveltuvuusarvioinnin testilinkki ja kutsu haastatteluun lähetetään hakijan hakemuksella olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Haastattelut järjestetään 2.-3.5.2024.
Paikka: Riveria Peltolan kampus, Peltolankatu 4, Taitotalo 2. krs, 80220 Joensuu.


Haastattelun yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Kokoa portfolio kiinnostuksesi kohteesta/kohteista tai harrastuksistasi. Vaihtoehtoisesti tai lisäksi voit tuoda mukanasi tuotteen tai tuotteita, jotka olet itse tehnyt. Niiden avulla voit esitellä harrastuneisuuttasi sekä perustaitojasi.

Portfoliossa tärkeää ovat kuvat. Esitysmuodon ja -tekniikan voit päättää itse. Ota portfolio tai työnäyte mukaan haastatteluun ja valmistaudu esittelemään se. Portfolio on mahdollista esittää myös sähköisessä muodossa.

Kokeesta voi saada maksimissaan 10 pistettä. Jos hakija ei osallistu pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen, häntä ei valita opiskelijaksi.

Valintaperusteet ammatilliseen perustutkintoon

Yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 13.6.2024. Opiskelupaikka on vahvistettava viimeistään 27.6.2024. Varasijoilta voi tulla valituksi 16.8.2024 saakka.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi siis jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Työpaikkoja tarjoavat puusepänliikkeet, kiviveistämöt tai metallipajat.

Tulosta