Taideteollisuusalan perustutkinto | Taideteollisuusala

Artesaani käsityömuotoilu

Taideteollisuusalan työntekijät suunnittelevat yleensä hyvin itsenäisesti omaa työtään. Tutkinto antaa kädentaitoja ja osaamista myös moneen muuhun kädentaitojen ammattiin.

Koulutuksen tiedot

Tutkintotyyppi:

Perustutkinto

Hakuaika:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen laajuus:

180 (osp)

Aloituspäivämäärä:

ilmoitetaan myöhemmin

Opintojen kesto:

2-3 vuotta

Opiskelutapa:

Lähiopiskelu

Paikkakunta:

Joensuu

Kampus:

Joensuu Peltola

Lähipäivät:

Opetusta ja ohjausta on pääsääntöisesti klo 8 ja 16 välillä. Aikataulut vaihtelevat tutkinnon osittain.

Koulutuksen sisältö

Käsityömuotoilun artesaani suunnittelee ja valmistaa erilaisia käsityötuotteita metallista, puusta tai kivestä käyttäen perinteisiä työskentelytapoja ja nykytekniikkaa. Alalle tyypillistä ovat uniikkiesineet ja pienet sarjat. Työssä korostuvat yksilöllinen tekeminen sekä kädentaidot.

Ensimmäisenä lukuvuonna opiskellaan perusvalmistustekniikoita ja tutustutaan puu-, metalli- ja kivimateriaaleihin, alan historiaan ja tuotteiden suunnitteluprosessiin. Tämän jälkeen suuntaudutaan puusepän-, metallisepän- tai kivisepänalalle tai monimateriaaliseen valmistukseen.

Opinnoissa on mahdollista erikoistua johonkin tiettyyn valmistusmenetelmään, esimerkiksi koristeveistoon, hiekkapuhallukseen, lasertyöstöön, taontaan, tai tiettyjen tuotteiden valmistamiseen (esim. huonekalut, korut, pientuotteet).

Osaamista kerrytetään suunnittelemalla ja valmistamalla tuotteita asiakkaille, osallistumalla erilaisiin myyjäis- ja messutapahtumiin tai järjestämällä niitä itse. Opinnot ovat lähiopintoja ja sisältävät myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon perusteet

Kenelle

Alalla vaaditaan hyvää visuaalisuutta, muodonhahmottamista ja hienomotoriikkaa. Alalla toimijalta vaaditaan yrittelijäisyyttä, pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyökykyä ja sosiaalisia taitoja.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastatteluja järjestetään jatkuvan haun aikataulun mukaisesti. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

Haastattelun yhteydessä hakijaa pyydetään esittämään työnäytteitä tai portfolio, joista käy ilmi soveltuvuus alalle. Työnäytteitä tai portfoliota ei pisteytetä erikseen, vaan ne muodostavat osan haastattelun pisteytyksestä.

Perustiedot

B1.1 Toimiva peruskielitaito

Perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot

Työ on seisomatyötä. Pölyallergia tai astma voivat rajoittaa alalla työskentelyä.

Opiskelijat valitaan haastattelun tai pääsy- ja soveltuvuuskokeen sekä tarvittaessa kielitestin perusteella.

Haastattelusta hakija voi saada maksimissaan 60 pistettä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija voi saada maksimissaan 10 pistettä. Hakija voidaan jättää valitsematta, jos koulutuksen järjestäjä arvioi, ettei hakijalla ole valmiutta tutkinnon suorittamiseen.

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan kielellisiä edellytyksiä tavoitetutkinnon suorittamiseksi voidaan arvioida kielitestillä, joka sisältää haastattelun.

Opiskelu on maksutonta, mutta kustannuksia voi syntyä esimerkiksi tuotteiden valmistamisesta omaan harjoitusyritystoimintaan.

Opintojen jälkeen

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Käsityömuotoilun artesaani työskentelee esimerkiksi puusepänliikkeessä, kiviveistämössä tai metallipajalla. Tehtävät vaihtelevat tuotevalmistuksen, huollon, asennuksen tai palvelun tehtävissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Tulosta